Aktuality

15.3.2017 Přidány nové informace o dotacích. Více v sekci dotace

Od dnešního dne se můžou podávat žádosti z programu:  Investiční dotace v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ v roce 2018


22.2.2017 Přidány nové informace o dotacích. Více v sekci dotace

Jedná se konkrétně o výzvu Č. 69 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD


20.2.2017 Možnost školení pro členy JSDH v ŠVZ HZS

Vážení kolegové,
poslední dobou se množí dotazy ohledně odborné přípravy členů jednotek a mezi veliteli se šíří různé informace ohledně kurzů ŠVZ HZS a proto je vhodné uvést situaci na pravou míru.
Školní a výcvikové zařízení HZS pořádá kurzy odborné způsobilosti pro členy jednotek na základě SIAŘ 3/2014.

KURZ, UBYTOVÁNÍ A STRAVA jsou ZDARMA pro členy JSDHO, které vysílá obec. Obec hradí pouze cestovní náklady a refundaci, jako u každé jiné obdobné činnosti. Vše potvrzeno ŠVZ HZS.
Přehled pořádaných kurzů lze najít zde:
http://cep.hzscr.cz/kurzy/verejny_prehled_kurzu/2017/9/Další informace a přihlášku lze najít zde:
http://www.hzscr.cz/…/informacni-servis-informace-pro-jsdh-…NOVINKA 2017:
Nad rámec doby služby zajišťuje ŠVZ pro JSDH také výcvik v protiplynovém polygonu (ve středisku Brno)
Závěrem jenom můžu doporučit ŠVZ HZS Zbiroh, kde jsem se osobně ZDARMA účastnil již několika kurzů.
Tyto kurzy jsou vedeny opravdu profesionálně a opravdu si z nich něco do praxe odnesete, neboť je vedou dlouholetí příslušníci HZS z výjezdů s velkou praxí a zkušenostmi.


13.2.2017 Aktualizována sekce metodika

Připravili jsme pro Vás další díl Metodiky. Jedná se o metodiku „akceschopnosti“, která obsahuje seznam nejdůležitějších dokumentů a dokladů nutných k doložení akceschopnosti jednotky. Dále obsahuje i tabulku minimálního vybavení OOPP a tabulku orientační životnosti OOPP. Opět se jedná o výtah z platné legislativy a celý dokument lze chápat jako doporučení jak akceschopnost dokladovat. Dokument se bude dále vyvíjet a upravovat dle aktuální situace.


8.2.2017 Aktualizována sekce metodika

Vážení kolegové, připravili jsme pro Vás další aktualizované znění metodiky členství. Bylo doplněna problematika zaměstnání, která se poslední dobou stává předmětem častých dotazů nejen od velitelů jednotek, ale i od zřizovatelů jednotek. Doufáme, že Vám bude k užitku.


5.2.2017 Aktualizována sekce metodika


26.1.2017 Přidány nové informace o dotacích. Více v sekci dotace


24.1.2017 Připomenutí nového zákona o požární ochraně č.133/1985 s platností od 1.8.2017. Více v sekci dokumenty

Vážení kolegové, rádi bychom Vás upozornili na zákon č.229/2016 kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Sb., kterým se mění i zákon č.133/1985 Sb.

Základní změny:
§ 6a Posouzení požárního nebezpečí
§ 6b Dokumentace zdolávání požárů
§ 6c Nový paragraf definující stanovující prováděcí právní předpisy
Mění sankce v § 76c a § 76d
Mění § 85 definující zvláštní požární dozor.
Dále zrušuje a upravuje další paragrafy

Členové AV JSDH v nejbližší době obdrží výtah ze zákona č.229/2016 týkající se změny zákona o PO a úplné znění zákona č.133/1985 Sb. platného od 1.8.2017


13.1.2017 Vydání nových a upravených listů bojového řádu jednotek.  Více v sekci dokumenty

Vážení kolegové, rádi bychom Vás informovali o novém pokynu GŘ HZS. Jedná se o SIAŘ 61/2016, který upravuje metodické listy a zavádí nové.

Jedná se o:
1. Metodický list č. 4 kapitoly N
2. Metodický list č. 6 kapitoly N
3. Metodický list č. 14 kapitoly N
4. Metodický list č. 25 kapitoly P
5. Metodický list č. 9 kapitoly L
6. Metodický list č. 15 kapitoly L
7. Metodický list č. 5 kapitoly T
8. Bojový řád jednotek požární ochrany se doplňuje o metodické listy č. 49 kapitoly P, č. 14 kapitoly S a č. 6 až č. 8 kapitoly T:

T 5 vstup do obydlí
T 6 svahové deformace
T 7 havarijní kácení dřevin
T 8 hašení a řezání vysokotlakým zařízením
S 14 zásahy v objektech Vězeňské služby
P 25 hašení vodou el zařízení pod napětím do 400 V
P 49 trubicová fotovoltaika
N 4 nebezpečí ionizujícího záření
N 6 nebezpečí pádu
N 14 nebezpečí úrazu elektrickým proudem
L9 dekontaminace RaL
L15 únik amoniaku


 

Článek z Rescue reportu 5+6/2016


 

Dotace

Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD

Více informací o této dotaci naleznete zde


Investiční dotace v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ v roce 2018

Více informací o této dotaci naleznete zde

  • 15.3.2017 doplněny nové informace k dotaci

MV ČR GŘ HZS vyhlásilo a sdělilo obcím výsledky programu Dotace pro jednotky SDH obcí 2017

Jedná se o účelové investiční dotace určené na stavby a rekonstrukce hasičských zbrojnic a pořízení nových vozidel DA na rok 2017.

Dotační titul na DA a stavbu a opravy zbrojnic v majetku obcí 2016

Mimo podprogramu pořízení nové cisternové automobilové stříkačky a technického zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 – T 815, které se týkalo pouze jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III bude možné nově čerpat dotaci na pořízení dopravního automobilu a stavby požární zbrojnice a to i pro JSDH obcí kategorie JPO V.

Metodika

Obsahem této složky „Metodika“ jsou dokumenty, které považujeme za důležité pro chod jednotek. AV si nepřisvojuje právo jediného správného výkladu, ale snaží se jen pomoci velitelům jednotek a proto jsou tyto dokumenty pouze doporučení. Dle aktuálního vývoje situace a změn legislativy budou jednotlivé dokumenty aktualizovány.


Metodika a problematika členství v JSDHO   –  formát *.pdf


Metodika „akceschopnost“ – formát *.pdf


Dohoda o členství v JSDHO –  formát *.pdf


Dodatek k dohodě o členství v JSDHO pro strojníky – formát *.pdf


Členi AV obdrží kdykoliv na vyžádání nejaktuálnější verzi v *.doc k doplnění.

Zápisy AV JSDH

Usnesení ze sněmu ze dne 4.12.2016 naleznete zde

Aktuality

6. dubna 2016

Vážení kolegové,

nějakou chvíli trvalo, než jsme připravili výsledky naší téměř půlroční práce do takové podoby, abychom vám je mohli představit a abyste je mohli využívat. V souladu s našimi dosavadními prohlášeními se snažíme v maximální míře vám být nápomocní ve vaší zodpovědné práci, kterou bychom vám rádi co nejvíce zjednodušili. Jako první a nejdůležitější dokument jsme pro vás připravili souhrn současné legislativy, která díky změně občanského zákoníku doznala největších změn. V záložce dokumenty naleznete mimo materiálu Metodika a problematika členství v JSDHO, také praktickou přílohu Dohoda o členství v JSDHO, doplněnou o Dodatek k dohodě o členství v JSDHO pro strojníky. Samozřejmostí zůstává, že tyto materiály vám poskytujeme zcela zdarma a bez nutnosti registrace. Chcete-li nadále využívat našich služeb a zapojit se tak mezi vzdělané a osvícené velitele jednotek, budeme rádi, když se pomocí vyplněné Přihlášky stanete našim členem a pomůžete nám třeba zpětnou odezvou zlepšit postavení a vzdělanost velitelů JSDH obcí.


7. dubna 2016

Rádi bychom také otevřeli diskuzi nad Nařízením vlády č. 352/2003 Sb. o o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků. Konkrétně se nám jedná o periodické zdravotní prohlídky a zejména jejich četnost.

Dle současné legislativy se periodické zdravotní prohlídky provádějí u členů JSDHO jednou za dva roky, a to i pro Nosiče dýchací techniky (NDT). Vzhledem k náročnosti zásahů při použití dýchací techniky (DT), jsme přesvědčeni, že potřeba chránit zdraví NDT je vyšší, což bychom chtěli dosáhnout zejména častější periodickou zdravotní prohlídkou, obdobně jak je tomu u HZSp a HZS, tedy v intervalu jednou za rok.

Jsme si vědomi větší časové náročnosti a také finančním zatížení jednotek, ale jsme přesvědčeni, že přínos je podle nás o hodně vyšší než vynaložená investice. Vycházíme přitom z toho, že zdraví nás a našich kolegů je nejdůležitější a včasná, tedy častější prohlídka může včas odhalit případné zhoršení zdravotního stavu a zabránit případné újmě, která by mohla vzniknou jejím pozdním odhalením.

V návrhu úpravy Nařízení vlády č. 352/2003 Sb. jsme již zapracovali případnou právní úpravu a rádi bychom se vás zeptali, zda-li stejně jako my sdílíte tuto potřebu změny příslušného nařízení vlády a jaký máte na tuto problematiku názor, a to i třeba v případě vašeho nesouhlasu. Za projevení vašeho názoru v diskuzi nebo prostřednictvím e-mailu vám předem děkujeme.

Kontakty

Asociace velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů, z.s.
Pod Norou 187,
Horní Maršov 542 26,
IČ 04452739

Kontaktní e-mail: avjsdh@gmail.com

Prezident Asociace: prezident@avjsdh.cz

telefon: +420 602 104 570

Přihlášky zasílejte na: avjsdh@gmail.com

Jak se stát členem?

Jak se stát členem Asociace řeší článek III. stanov

Read More