Společné stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Vážení kolegové,

v přiloženém odkazu naleznete: Společné stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky k aplikaci části třetí – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k členům jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.

Workshop – Hašení lesních požárů – Beroun, 25.11.2023

V sobotu 25. listopadu proběhl poslední workshop pořádaný Asociací velitelů JSDH ve spolupráci s HZS PS Beroun na téma „hašení lesních požárů“. První část proběhla na stanici, kde se účastníci dozvěděli důležité informace o nízko a vysokotlakých čerpadlech. Potom následoval již praktický výcvik, který byl rozdělen na tři stanoviště.   

Na prvním stanovišti se museli účastníci vypořádat s cca 200metrovým úsekem s velkým převýšením. K natažení dopravního vedení C byly využity speciálně upravené batohy, díky kterým měli hasiči volné ruce, které využili při chůzi v prudkém kopci. Po překonání těchto nástrah byl využit další batoh s D programem a následně se mohlo z řeky Berounky využít dvacetikilové vysokotlaké čerpadlo Black Panther od firmy Vallfirest. Toto čerpadlo dopravilo vodu na fiktivní požářiště. K dispozici na tomto stanovišti byly ještě zádové vaky na hašení.  

Na druhém stanovišti, se pracovalo s ručními nástroji Gorgui a tlumicemi. Po vysvětlení taktiky s těmito nástroji si mohli účastníci vše prakticky vyzkoušet.  

Na posledním stanovišti byla ukázána práce s čerpadlem, kdy se z řeky Berounky plnila speciální 500 litrová uzavřená nádrž, ze které se pomocí dalšího čerpadla dalo hasit. Zúčastněným bylo ukázáno a vysvětleno, jak se dá hasit účinně i s proudnicí, na které je nastaven průtok pouze 25 litrů.  

Tohoto workshopu se zúčastnilo celkem 32 účastníků, a to z jednotek Klášterec nad Ohří, Čestice, Horní Maršov, Ústí nad Orlicí, Varnsdorf, Trhový Štěpánov, Jenštejn, Polepy, Hrobce a z Vestce.  

Nesmíme zapomenout, že této akce se s námi zúčastnili i dva pracovníci KRNAP, kteří se seznámili s problematikou hašení lesních požárů.  

Závěrem bychom chtěli poděkovat vedení a příslušníkům HZS ÚO Beroun, kteří nám věnovali čas. 

V letošním roce bychom chtěli opět pro naše členy AVJSDH připravit další workshopy. Jednalo by se opět Fire dragon ve spolupráci s Dräger Academy a novinkou by měl být workshop na téma Bezpečná práce s elektromobily u dopravních nehod a požáru, který by proběhl ve spolupráci s Rescue Profi Academy. 

Na všechny naše workshopy se mohou samozřejmě přihlásit i nečlenové AVJSDH. 

Dotazník odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů

Na základě schůzky členů Asociace velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů z.s. (dále jen AVJSDH) s náměstkem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky pro integrovaný záchranný systém a operační řízení genmjr. Ing. Petrem Ošlejškem, Ph.D. byl vytvořen dotazník k odborné přípravě jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále jen JSDH).

Průzkumu se zúčastnilo celkem 628 respondentů z řad velitelů jednotek a družstev JSDH. Zastoupeny jsou všechny kategorie jednotek od JPO II po JPO N.

Okruhy otázek byly zaměřeny na způsob a provedení základní a cyklické odborné přípravy JSDH ve všech krajích České republiky. Součástí průzkumu jsou i požadavky a podněty velitelů jednotek.

S výsledky dotazníku jsme na společné schůzce seznámili náměstka generálního ředitele HZS ČR genmjr. Petra Ošlejška.

Vyhodnocení průzkumu přikládáme v příloze.

Zpracovali: Petr Gajdošík, Ing. Ondřej Novák

Fire Dragon 9000

V úterý 14. listopadu byl pro členy AVJSDH uspořádán další workshop na téma „Fire Dragon 9000“, který proběhl v Čestlicích. V letošním roce se podařilo získat Asociaci velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů dotaci z dotačního programu: Podpora nestátních neziskových organizací působících na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení. 

Díky této dotaci měli naši členové tento workshop za poloviční cenu. Z tohoto důvodu jednotky vyslali členy, kteří se v minulosti podobného výcviku ještě nezúčastnili. 

Celodenní výcvik se skládal ze tří částí. Teoretická část se věnovala taktice pohybu v zakouřeném prostředí, činnosti průzkumné skupiny, vstupu do uzavřených prostor, nebo kultuře hašení, a to jsou jen některé body z precizně připravené části výcviku. Další část se zaměřila na práci s proudnicí a 3D hašení a v poslední části se všech 30 účastníků pustilo do boje s červeným kohoutem v útrobách trenažeru. 

 
Workshopu se zúčastnili účastníci z JSDH Horní Maršov, Vestec, Buštěhrad, Domažlice, Libčice nad Vltavou, Polepy, Litomyšl, Nové Město na Moravě, Písek, Opatovice nad Labem, Žeranovice, Svitavy, Hrochův Týnec, Budislav a Praha Nebušice. 

Účastníci jistě potvrdí, že výcvik v podmínkách takřka reálných, jako tomu je v trenažeru Fire Dragon, má obrovský přínos pro zvládání řešení stresových situací, se kterými se můžeme setkat při běžné zásahové činnosti jednotek. 
Tímto bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným hasičům, instruktorům, organizátorům a zejména společnosti Dräger Safety s.r.o. 

Workshop – Dálková doprava vody, hašení lesních požárů

„D“ program, který navazuje na předešlé workshopy na stanici PS Beroun.

Termín25.11.2023
MístoPS Beroun (mapa)
Kapacita30 osob
ŠkoliteléČlenové PS Beroun
Cena pro členy AVJSDH400 Kč
Cena pro nečleny600 Kč (členové AVJSDH mají přednost)
Oznašení workshopuWS-202309
Přihlášenído 5.11.2023 zde

1. část: sobota od 9:00 do cca 10:00
Seznámení s technickými a věcnými prostředky na PS Beroun

2. část: od 10:30 do cca 14:00
Praktický výcvik v lokalitě obce Hýskov – cca 600 m dlouhý výstup, 190 m převýšení.

Workshop Fire Dragon, likvidace požárů v uzavřených prostorách


Výcvik na ohnivém trenažeru FIRE DRAGON 7000 se zaměřením na likvidaci požárů v uzavřených prostorách

Termín14.11.2023
MístoČestlice, Obchodní 124, 251 01 Čestlice-Říčany u Prahy (mapa)
Kapacita30 osob
ŠkoliteléInstruktoři Dräger Academy
Cena pro členy AVJSDH2 265 Kč
Cena pro nečleny4 600 Kč (členové AVJSDH mají přednost)
Oznašení workshopuWS-202306
PřihlášeníWorkshop je již plně obsazen.

Na workshop je využita pro členy AVJSDH dotace Ministerstva vnitra, MV-4778-2/PO-IZS-2023

Workshop – Osobní ochranné prostředky a vliv jejich správné údržby na zdraví hasičů 10.6.2023

Druhý workshop v letošním roce proběhl 10. června v jihočeské obci Čestice ve spolupráci se společností KTH CHEM Professional vedený Kateřinou Procházkovou Havlíkovou. Téma tohoto workshopu bylo – Osobní ochranné prostředky a vliv jejich správné údržby na zdraví hasičů. V úvodu byli všichni seznámeni s údržbou OOP po zásahu, praktickými zkušenostmi a představením produktů potřebných k čistění a údržbě. Následovalo téma, které je mnohdy podceňováno a moc se o něm v České republice zatím veřejně nemluví, a proto bylo velice zajímavé a upřímné. Jednalo se o informace, průzkumy a statistiky o výskytu rakoviny a dalších nemocí u hasičů z mnoha zemí.
Nechyběla ani praktická ukázka údržby přileb, zásahové obuvi, rukavic a obleku ve školicí místnosti místní hasičské stanice. Pak proběhla menší přestávka, během které místní jednotka připravila techniku a čisticí prostředky pro praktickou ukázku použití aktivní pěny na mytí mobilní požární techniky. Závěrem celého workshopu byly zodpovězeny veškeré dotazy ke zmíněným tématům a diskuse.

Workshopu se zúčastnilo celkem 12 účastníků z 5-ti jednotek a to JSDH Čestice, Olešnice, Folmava, Domažlice a Vimperk. Děkujeme všem zúčastněným za aktivní přístup a KTH CHEM Professional v zastoupení Kateřiny Procházkové Havlíkové za profesionalitu a ochotu během celého programu workshopu.

Materiály pro odbornou přípravu jednotek SDH obcí – fotovoltaika, elektromobilita 21.4.2023

Vážení kolegové,

na webu hasici-vzdelavani.cz naleznete nové materiály pro potřeby odborné přípravy členů JSDH obcí k problematice elektromobility a fotovoltaických elektráren.

Workshop „D“ program (včetně PROpaku) 22.4.2023

Ze všech koutů republiky dorazili v sobotu 22. dubna 2023 na stanici v Berouně dobrovolní hasiči na workshop, který uspořádala společně s berounskými profesionálními hasiči Asociace velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů na téma „D“ program.

Dopolední část – teoretická – sloužila k představení základů „D“ programu, možností jeho využití jak v lese, tak třeba i jinde – u požáru nízkých i výškových budov.

Je to už dlouho, kdy jsme pro náš web v Berouně natáčeli rozhovor a od té doby se změnila spousta věcí. Kromě toho, že hasiči za uplynulé roky nasbírali další zkušenosti u mnoha zásahů, vše je podloženo také vědecky a číselně – ve spolupráci s Technickým ústavem požární ochrany.

Postoj k „D“ programu je samozřejmě mnohde v republice stále skeptický a „céčka“ se na žebříky při požárech budov budou tahat nadále, nicméně ledy tají a lze předpokládat, že v době, kdy nejen dobrovolné jednotky jsou hadicemi ve velkém D vybavovány, použití při zásazích dozná změn.

Důležitou připomínkou také bylo to, že ve vybavení jsou velké kvalitativní rozdíly. Klukům v Berouně prošlo pod rukama snad veškeré dostupné vybavení a lehce poznají, co je špičková kvalita a co naopak levná napodobenina.

A o tom, že šetřit se nevyplatí, by určitě mohli povídat dlouho. Proto, pokud nákup toho správného vybavení teprve plánujete, vyplatí se v Berouně pozjišťovat, co koupit a co ne. Například i malý rozdíl vnitřního průměru rozdělovače dokáže vyrobit velké tlakové ztráty…

V Berouně také co možná nejvíce využívají vysokotlak – jenže není to tak jednoduché, jak to vypadá. Na cisternách mají 80metrovou variantu, lehce lze rozšířit až na 120 metrů a navíc lze proudnici během pár vteřin vyměnit například za hasicí hřeb.

To se pak u požáru bytu v paneláku jinak přemýšlí, než když je člověk omezen standardními 60 metry s pevnou proudnicí.

Jedním z přednáškových témat byla také tzv. „dynamika požáru“. Nalít do hořící garáže dvacet kubíků vody umí každý, ale podívat se na požár a zvolit nejlepší taktiku a postup hašení chce zkušenosti a vypnuté tunelové vidění. I to bylo během soboty připomenuto.


Elektrická / akumulátorová ventilace místo benzinových přetlakových ventilátorů také není nic až tak nového. Jistě, je to o ceně – u dobrovolných jednotek ještě více než u profesionálních. Ale chytrému napověz, hloupého trkni…

Po poledni pak na dvoře stanice proběhla praktická ukázka. Všichni přítomní si mohli vyzkoušet přenosné pěnotvorné zařízení PRO/pak; podívat se na vybavení pro hašení lesních požárů, které po Hřensku nabývá na důležitosti; nebo zjistit, jak se hasí s hasicími hřeby.

Michal Šafus
POŽÁRY.cz

Plán workshopů pro rok 2023

OznačeníPopisDatumMístoKapacitaCena člen AVJSDHCena ostatníPřihláška
WS-202301„D“ program (včetně PROpaku)22.4.2023Beroun6000zde
WS-202302Základní údržba a kontrola dýchacích přístrojů Draegernení určenPraha20
WS-202303Násilné vstupy, pohyb v neznámém prostředí pomocí Halligan Tools, záchran a orientace v zakouřeném prostoru, první pomoc při intoxikaci a popálenínení určenBudislav30
WS-220304Nadstavbový workshop VZOHV (ve spolupráci s Rescue Profi Academy)není určenBudislav30
WS-202305
Workshop Modré majáky pro JPO (ve spolupráci s Polygon Hradec Králové)není určenHradec Králové20
WS-202306Flashover kontejner Fire Dragon (ve spolupráci s Drager Academy)není určenVysoké Mýto30
WS-202307Nenásilné vstupy do uzavřených prostor, objekty (ve spolupráci s Locksmith)není určenSokolov30
Nenásilné vstupy do uzavřených automobilů (ve spolupráci s Locksmith)není určenSokolov30
WS-202308Ovládání plavidla, záchrana a sebezáchrana na voděnení určenRoudnice nad Labem

25-27.11.2022 Nástavbový workshop VZOHV – Budislav

V termínu od pátku 25. až do neděle 27. listopadu proběhl letošní poslední workshop ve spolupráci s Rescue Profi Academy a WEBER Rescue System a to na téma: Nástavbový workshop VZOHV.

Výcvik byl veden instruktory WEBER Rescue System z Česka a Polska a dále instruktory z Rescue Profi Academy.

Workshop začal v pátek ve večerních hodinách, kdy byla probrána problematika u dopravních nehod.

V sobotu ráno představila firma LUING PYREX, spol. s.r.o. výrobky Weber Hydraulik včetně nového nástroje Smart – Force.

V odpoledních hodinách následoval praktický výcvik, při němž byla pro účastníky připravena tři stanoviště – osobní automobil na kolech, na boku a poslední stanoviště bylo zaměřeno na těžké zvedání předmětů. Na všech stanovištích byly ukázány nové postupy při vyprošťování. Během tohoto času se na místě prezentovala ještě firma Milwaukee, která poskytla své výrobky k praktickému výcviku. Zajímavostí je, že nové nástroje od firmy Weber Hydraulik a Milwaukee používají kompatibilní baterie, což umožňuje velkou variabilitu.

V neděli byla pro účastníky připravena další dvě stanoviště, která byla inspirována již skutečnými zásahy – pád stromu na osobu a pád stromu na vozidlo. U těchto stanovišť byly vyzkoušeny různé taktické postupy jak co nejefektivněji zasáhnout.

Výcviku se celkem zúčastnilo 30 účastníku a to z JSDH Hrochův Týnec, Žleby, Suchdol nad Lužnicí, Vamberk, Sněžné, HZS Plzeňského kraje, ŠVZ Zbiroh, HZSp SŽ JPO Přerov, Asociace dobrovolných záchranářů ČR a slovenský Dobrovolný hasičský a záchranný sbor města Martin.

Na závěr bychom za AVJSDH chtěli poděkovat organizátorům, kteří umožnili zdárný průběh akce, a to společnosti Rescue Profi Academy, WEBER Rescue Systém, Milwaukee a instruktorům. Poděkování patří také zúčastněným za aktivní přístup a za zapojení se do diskuzí.

12-13.11.2022 Workshop na vstupy do uzavřených prostor

Ve dnech 12- 13. 11. 2022 jsme ve spolupráci s firmou Locksmith Service s.r.o. uspořádali druhý workshop na téma nenásilné a násilné vstupy do uzavřených prostor. Během těchto dvou dnů prošlo celkem 10 hasičů 16ti hodinovým teoretickým i prakticky školením, kde se naučili šetrné otevírání uzavřených prostor. Tento workshop navazuje na již proběhlé workshopy, kde jsme se naučili, jak násilně překonávat uzavřené prostory. Poděkování závěrem patří firmě Locksmith Service s.r.o. a lektorům. Workshopu se zúčastnili zástupci z jednotek Vestec, Vamberk a Veltrusy.

Pracovní schůzka s náměstkem GŘ HZS ČR pro IZS a operační řízení brig. gen. Ing. Petrem Ošlejškem Ph.D.

V úterý 13. prosince proběhla pracovní schůzka představitelů AVJSDH s náměstkem generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení brig. gen. Ing. Petrem Ošlejškem Ph.D. Za asociaci se schůzky zúčastnil prezident Tadeáš Hlinka a člen rady Ing. Ondřej Novák.

Generál Ošlejšek nás seznámil s dotačními tituly pro jednotky SDH obcí vypsanými na rok 2023. HZS chystá zjednodušení dotačních žádostí, sjednocení pravidel a zlepšení pomoci obcím s jejich realizacemi. V roce 2023 se navýší objem prostředků pro Investiční dotace na pořízení CAS na 400 milionů Kč. Výše dotace na CAS z rámcové dohody bude činit 4 miliony Kč. Dotace by mohla pokrýt nákup 100 ks nových CAS pro JSDH. Do dotačního titulu na pořízení DA, přívěsů a zbrojnic půjde 450 mil. Kč. Nově bude možnost pořídit přívěsné vozíky s celkovou váhou do 750 kg i nad 750 kg.

Dotace z IROP II budou realizovány prostřednictvím MAS pro obce do 25 000 obyvatel. HZS připraví seznam prostředků, na které bude možnost čerpat dotace.

Neinvestiční dotace na akceschopnost JPO II je dlouhodobě nízká, GŘ HZS chce do budoucna navýšit objem finančních prostředků pro tento dotační titul. Cílem je alespoň 200 mil. Kč.

Byli jsme seznámeni se stavem vyplácení náhrad za požár v NP České Švýcarsko. Dotace slouží na zpětné vykrytí nákladů za zásah. Součástí jsou i odměny pro zasahující hasiče. Pro obce, které si nezažádali o dotaci nebo pochybili v žádosti bude vypsán nový termín podání.

Generál Ošlejšek nás informoval o vzniku meziresortní skupiny pro řešení lesních požárů.

Dalším tématem schůzky byl náš požadavek na sjednocení využití programu Port.All ve všech krajích ČR. Program bude aktualizován a vylepšen, sjednotí se možnosti jeho využití.

Zajímali jsme se rovněž o podporu získání řidičských oprávnění skupiny C. Místo pro jednotky neefektivních kurzů v Hlučíně by do budoucna bylo možné žádat o krajskou dotaci se spoluúčastí obce a člena JSDH na realizaci výuky v místě bydliště.

Palčivým problémem jednotek je uvolňování členů zaměstnavatelem k mimořádným událostem. V ČR je jedním z motivačních prvků refundace ušlé mzdy zaměstnavateli. S problémy s uvolňováním členů se potýkají všechny okolní země včetně Rakouska a Německa. V každé zemi je odlišný systém organizace dobrovolných jednotek i odlišný systém podpory zaměstnavatelů. K vyřešení tohoto problému neexistuje jednoduché řešení.

Velkým tématem je i odměňování členů jednotek, probrali jsme různé možnosti a varianty. Vhodné by bylo změnit Dohody o činnosti v jednotce na Dohody o provedení práce nebo na Dohody o pracovní činnosti. Díky těmto dohodám by došlo ke snadnějšímu odměňování členů a zároveň i k jednoduššímu odškodňování úrazů.

Probrali jsme i vznik Průkazu člena JSDH, jeho jednotný vzor a využití. Vydávat by ho mohly obce na své náklady. Dotkli jsme se i možnosti jednotného stylu slavnostní uniformy pro jednotky. Na závěr schůzky jsme se domluvili na vzniku společného Memoranda o spolupráci mezi AVJSDH a GŘ HZS ČR.

Informace k pietě

Přeposíláme informaci, kterou jsme obdrželi z generálního ředitelství HZS ČR:

Vážený pane prezidente,

HZS ČR bude organizovat pietu obdobně, jako tomu bylo v případě úmrtí členů jednotky SDH Koryčany. Na stanicích HZS ČR dojde dne 7.12.2022 k vyjetí techniky HZS ČR před stanice se zapnutým výstražný světelným zařízením (bez zvukového signálu) a nastoupení osádky v zásahovém stejnokroji k uctění památky zesnulého hasiče minutou ticha od 15.00 hod do 15.01 hod. (za podmínky, že jednotka nebude plnit úkoly v operačního řízení). Dále budou dne 7.12.2022 vyvěšeny černé vlajky na všech budovách HZS ČR.

Obdobným způsobem doporučujeme uctění piety i jednotkám SDH obcí. Výše uvedená informace bude formou Rozkazu GŘ HZS ČR distribuována na KOPIS, a dále pak na starosty obcí s doporučením, aby v případě zájmu členové jimi zřizovaných jednotek uctili památku obdobným způsobem. Informace zveřejníme i na našich webových stránkách a sociálních sítích.

S pozdravem

genpor. Ing. Vladimir Vlcek, Ph.D., MBA

generální ředitel

Ministerstvo vnitra

Generální ředitelství

Hasičského záchranného sboru ČR

Nástavbový workshop VZOHV – Budislav

V termínu od pátku 25. až do neděle 27. listopadu proběhl letošní poslední workshop ve spolupráci s Rescue Profi Adacemy a WEBER Rescue System a to na téma: Nástavbový workshop VZOHV. Výcvik byl veden instruktory WEBER Rescue Systém z Česka a Polska a dále instruktory z Rescue Profi Academy. Workshop začal v pátek ve večerních hodinách, kde byla probrána problematika u dopravních nehod. V sobotu ráno proběhla představila firma LUING PYREX, spol. s r.o. výrobky Weber Hydraulik včetně nového nástroje Smart – Force. V odpoledních hodinách následoval již praktický výcvik, kdy byly pro účastníky připraveny tři stanoviště – osobní automobil na kolech, na boku a poslední stanoviště bylo zaměřeno na těžké zvedání předmětů. Na všech stanovištích byly ukázány nové postupy při vyprošťování. Během tohoto času se na místě prezentovala ještě firma Milwaukee, která poskytla své výrobky k praktickému výcviku. Zajímavostí je, že nové nástroje od firmy Weber Hydraulik a Milwaukee používají kompatibilní baterie, což umožňuje velkou variabilitu. V neděli byly pro účastníky připraveny dvě stanoviště, která byla inspirována již skutečnými zásahy – pád stromu na osobu a pád stromu na vozidlo. U těchto stanovišť byly vyzkoušeny různé taktické postupy, jak co nejefektivněji zasáhnout. Výcviku se celkem zúčastnilo 30 účastníku a to z JSDH Hrochův Týnec, Žleby, Suchdol nad Lužnicí, Vamberk, Sněžné, HZS Plzeňského kraje, ŠVZ Zbiroh, HZSp SŽ JPO Přerov, Asociace dobrovolných záchranářů ČR a slovenský Dobrovolný hasičský a záchranný zbor města Martin. Na závěr bychom za AVJSDH chtěli poděkovat organizátorům, kteří umožnili zdárný průběh akce, a to společnosti Rescue Profi Academy, WEBER Rescue Systém, Milwaukee a instruktorům. Poděkování patří také zúčastněným, za aktivní přístup a za zapojení se do diskuzí.

Workshop na vstupy do uzavřených prostor – Sokolov

Ve dnech 12- 13. 11. 2022 jsme ve spolupráci s firmou Locksmith Service s.r.o. uspořádali druhý workshop na téma nenásilné a násilné vstupy do uzavřených prostor. Během těchto dvou dnů prošlo celkem 10 hasičů 16ti hodinovým teoretickým i prakticky školením, kde se naučili šetrné otevírání uzavřených prostor. Tento workshop navazuje na již proběhlé workshopy, kde jsme se naučili, jak násilně překonávat uzavřené prostory. Poděkování závěrem patří firmě Locksmith Service s.r.o. a lektorům. Workshopu se zúčastnili zástupci z jednotek Vestec, Vamberk a Veltrusy.

Workshop na vstupy do uzavřených prostor

Ve dnech 5.-6. 11. 2022 jsme ve spolupráci s firmou Locksmith Service s.r.o. uspořádali workshop na téma nenásilné a násilné vstupy do uzavřených prostor. Během těchto dvou dnů prošlo celkem 10 hasičů 16ti hodinovým teoretickým i prakticky školením, kde se naučili šetrné otevírání uzavřených prostor. Tento workshop navazuje na již proběhlé workshopy, kde jsme se naučili, jak násilně překonávat uzavřené prostory.

Poděkování závěrem patří firmě Locksmith Service s.r.o. a lektorům.

Workshopu se zúčastnili zástupci z jednotek Libčice nad Vltavou, Jenštejn, Horní Maršov, Klášterec nad Ohří a Polep.

Foto zde

Sněm Asociace velitelů JSDH 2022

V sobotu 22.10.2022 proběhl řádný sněm Asociace velitelů JSDH v Hostivici.

Sněmu se zúčastnili hosté a partneři:
plk. Ing. Petr Ošlejšek Ph.D. – náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a OŘ
Ing. Karel Kolářík – prezident ČAHD
Ing. Jan Langr – Svaz měst a obcí ČR
Martin Duffek – Duffek s.r.o.
Jiří Hrabě – Alpin Industry s.r.o.
Kateřina Procházková Havlíková – KTH CHEM s.r.o.
Ondřej Hýža – Tesimax

Workshop Modré majáky pro JPO

V neděli 2. října proběhl na výcvikovém polygonu S-Drive v Hradci Králové workshop „Modré majáky“ pro řidiče a strojníky JSDH pořádaný ve spolupráci Asociace velitelů JSDH a výcvikového centra S-drive.

Na účastníky čekala nejprve tříhodinová přednáškou jízdy s vozidly s právem přednostní jízdy, zejména však zaměřená na dopravní nehody vozidel hasičů, kterou lektoroval Jan Čech z HZS Královehradeckého kraje. V další teoretické části instruktoři S-drive rozebrali základní teorii ovládání vozidel v krizových situacích. Poté se řidiči rozdělili do dvou skupin a střídali se za volantem svých vozidel na několika stanovištích simulujících krizové situace, se kterými se mohou za volantem setkat – krizové brždění, vyhýbací manévry, průjezd zatáčkou se zvládnutím smyku. Na závěr si všichni řidiči vyzkoušeli i rázovou desku vyvolávající neočekávaný smyk.

Workshopu se zúčastnily tyto jednotky: JSDH Vamberk, Vestec, Ústí nad Orlicí, Nová Ves, Praha 16 – Radotín, Meziměstí a Častolovice.

Závěrem patří velké poděkování lektorům z S-Drive, HZS Královehradeckého kraje a všem zúčastněným řidičům, kteří věnovali svůj volný čas vzdělávání.

Foto zde

Asociace velitelů JSDH ve spolupráci s Locksmith Service s.r.o. pořádají workshop na téma:

Nenásilné a násilné vstupy do uzavřených prostor, objekty+automobily

Termín5.-6.11.2022
12.-13.11.2022
MístoSokolov
UrčeníPro členy JPO a bezpečnostních složek, přednostně pro členy AV JSDH
Kapacita20 osob
ŠkoliteléInstruktoři Locksmith Service s.r.o.
Cena pro členy AVJSDH7000 Kč (výcvik, strava)
Cena pro ostatní8100 Kč (výcvik, strava)
Označení workshopuWS-202207
Přihlášeníformulář zde
Na workshop je využita dotace Ministerstva vnitra, MV-1668080-1/PO-IZS-2021