Workshopy a školení

8.2.2018  „Speciální kurz Modré majáky pro JPO“

Vážení kolegové, členové AV JSDH
jak jsme slíbili pozvánka na kurz „Modré majáky pro JPO“ je hotová. Zároveň přikládáme i přihlášku.

Chtěl bych jen připomenout, že přihlášky přijímáme pouze elektronicky na uvedený e-mail. Přihláška je platná pouze pro jednotky které jsou členy asociace, ale i tak je nutné vyčkat potvrzení a zaslání platebních pokynů, kde dodavatel bude společnost „s-drive“. AV JSDH tento kurz koordinuje a metodicky vede a to bez dalších finančních nároků.

21.10.2017 Workshop  –  „Práce s termokamerou při činnostech JPO“ – Budislav

Dne 21.10.2017 proběhl druhý workshop pořádaný ve spolupráci AV JSDH a Dräger Safety, s.r.o. na stejné téma, jako před 14 dny v Horním Maršově, „Práce s termokamerou při činnostech JPO.“ Speciálního výcviku se účastnili tyto jednotky: JSDH Budislav, JSDH Horní Maršov, JSDH Žlebské Chvalovice, JSDH Lipovec, JSDH Herálec, JSDH Luže, JSDH Holice, JSDH Dolní Újezd

Workshop byl tentokrát umístěn do objektu Domu bratří Čapků v Budislavi , kde se o příjemné prostředí a vhodné zázemí postarala místní jednotka. Workshop byl rozdělen do dvou částí, a začínalo se prvně teoretickou přípravou, kdy byly probrány jednotlivé druhy kamer, jejich technologie a to zejména ve vztahu k specifickým výhodám při používání. Proběhla první „suchá“ ukázka a seznámení s ovládáním a postupy užití. Nebyla vynechána ani bezpečnost na požářišti a pravidla pro pohyb v zakouřeném prostoru v DT.

Druhá část, která následovala po obědě, byla již praktická a bylo využito dřevěné stavby, která byla proměněna v tréninkový polygon. Uvnitř objektu byly připraveny „nástrahy“ se kterými se můžeme v reálu potkat zejména ve sklepních prostorech a celý prostor pro autentičnost byl vytopen naftovým topidlem a zakouřen parafinovým kouřem z vyvíječe. Viditelnost byla prakticky nulová a všichni si mohli prvně vyzkoušet průzkum a vyhledání (1xosoba, 1xkanystr, 1xPB láhev), poté jim byla zapůjčena termokamera a v praxi si vyzkoušeli její použití a výhody při vyhledávání osob a předmětů.

Na závěr byla provedena ukázka vývinu teplot hoření oleje ve vztahu k času hoření. Poté již následovalo závěrečné zhodnocení a volná diskuze nad celou problematikou a předávání zkušeností mezi kolegy. Rádi bychom poděkovali zejména všem účastníkům a zejména pořadatelům tj. JSDH Budislav, JSDH Horní Maršov a společnosti Dräger Safety, s.r.o.


7.10.2017 Workshop  –  „Práce s termokamerou při činnostech JPO“ – Horní Maršov

První říjnovou sobotu se pod taktovkou hasičů z Horního Maršova uskutečnil workshop pořádaný Asociací velitelů JSDH a firmy Draeger nazvaný “Práce s termokamerou při činnostech JPO”. Akce se zúčastnilo 8 jednotek, především členů Asociace. Hlavní náplní workshopu bylo podrobné seznámení s tím, co vlastně termokamera umí a k čemu ve skutečnosti slouží, jelikož v našich končinách se dosud jedná o ne úplně pochopené zařízení. Po teoretické části, kde proběhlo seznámení s taktikou při průzkumu a při vyhledávání osob, a představení termokamer firmy Draeger, následovala praktická ukázka, kdy si účastníci mohli v zakouřených sklepních prostorech vyzkoušet termokamery prakticky a především zjistit, jak moc užitečná je právě při prvotním průzkumu. Na závěr akce pak proběhla ukázka při zapálení oleje a nárůstu teplot.


„Práce s termokamerou při činnostech JPO“

7.10.2017 Horní Maršov
21.10.2017 Budislav (okr.Svitavy)

Průběh: Workshop bude rozdělen do dvou částí:
1. Teoretická část, kde se můžete seznámit s technologií termokamer a jejich konstrukcí, tak se specifiky jednotlivých druhů a jejich obsluhou.
2. Praktická část, kde si lze vyzkoušet práci s termokamerou přímo v typických situacích, které nastávají při plnění úkolů JPO. Vstup do uzavřených prostor s aktivním dýchacím přístrojem, orientace v zakouřeném prostředí a vyhledávání osob.

Více informací na pozvánce. Členové AVJSDH mají právo přednostní účasti. Přihlášky zasílat pouze elektronicky do 1.10.2017 na email: prihlasky.avjsd@gmail.com

Aktuality

8.2.2018  „Speciální kurz Modré majáky pro JPO“

Vážení kolegové, členové AV JSDH
jak jsme slíbili pozvánka na kurz „Modré majáky pro JPO“ je hotová. Zároveň přikládáme i přihlášku.

Chtěl bych jen připomenout, že přihlášky přijímáme pouze elektronicky na uvedený e-mail. Přihláška je platná pouze pro jednotky které jsou členy asociace, ale i tak je nutné vyčkat potvrzení a zaslání platebních pokynů, kde dodavatel bude společnost „s-drive“. AV JSDH tento kurz koordinuje a metodicky vede a to bez dalších finančních nároků.

Více zde


23.12.2017

21.10.2017 Workshop  –  „Práce s termokamerou při činnostech JPO“ – Budislav

Více zde


7.10.2017 Workshop  –  „Práce s termokamerou při činnostech JPO“ – Horní Maršov

Více zde


24.9.2017 Workshop  –  „Práce s termokamerou při činnostech JPO“

Vážení kolegové,
připravili jsme pro Vás dva Workshopy se společností Dräger Safety na téma: „Práce s termokamerou při činnostech JPO“
Termíny a místa: 7.10.2017 Horní Maršov a 21.10. Budislav (okr.Svitavy).

Průběh: Workshop bude rozdělen do dvou částí:
1. Teoretická část, kde se můžete seznámit s technologií termokamer a jejich konstrukcí, tak se specifiky jednotlivých druhů a jejich obsluhou.
2. Praktická část, kde si lze vyzkoušet práci s termokamerou přímo v typických situacích, které nastávají při plnění úkolů JPO. Vstup do uzavřených prostor s aktivním dýchacím přístrojem, orientace v zakouřeném prostředí a vyhledávání osob.

Více informací na přihlášce. Členové AVJSDH mají právo přednostní účasti. Přihlášky zasílat pouze elektronicky do 1.10.2017 na email: prihlasky.avjsd@gmail.com


28.7.2017 Zastupování JSDH

Vážení kolegové,

připravili jsme příručku pro volené představitele obcí, krajů, dalších orgánů, organizací a širší veřejnost, která definuje rozdíly mezi SDH a JSDH a jejího zastupování. Bohužel, tento rozdíl není moc znám a díky tomu dochází i k absurdním situacím, kdy členství v jednotce potvrzuje spolek (např. potvrzení zdravotním pojišťovnám). Doufáme, že tato příručka Vám ulehčí vysvětlování a vnese světlo do této účelové podobnosti názvů.

Více zde


23.6.2017 Nové specifikace kurzů T-CH16 Technik dobrovolné jednotky PO a nově i kurz T-STS8 Technik strojní služby jednotky SDH obce.

Vážení kolegové, rádi bychom připomněli, že nedávno vyšli nové specifikace kurzů T-CH16 Technik dobrovolné jednotky PO a nově i kurz T-STS8 Technik strojní služby jednotky SDH obce.

T-STS-8: Kurz je určen pro členy jednotek SDH obcí, kteří v rámci výkonu služby vykonávají činnosti na úseku strojní služby, a jsou určeni velitelem jednotky SDH obce k plnění specifických úkolů v oblasti strojní služby. Jde o specializační kurz. Rozsah 8hodin. Více zde

TCH-16 Kurz TCH-16 Technik dobrovolné jednotky PO je určen pro členy dobrovolných jednotek PO pověřených velitelem k plnění některých úkolů na úseku technické služby a chemické služby. Více zde


15.3.2017 Přidány nové informace o dotacích. Více v sekci dotace

Od dnešního dne se můžou podávat žádosti z programu:  Investiční dotace v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ v roce 2018


22.2.2017 Přidány nové informace o dotacích. Více v sekci dotace

Jedná se konkrétně o výzvu Č. 69 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD


20.2.2017 Možnost školení pro členy JSDH v ŠVZ HZS

Vážení kolegové,
poslední dobou se množí dotazy ohledně odborné přípravy členů jednotek a mezi veliteli se šíří různé informace ohledně kurzů ŠVZ HZS a proto je vhodné uvést situaci na pravou míru.
Školní a výcvikové zařízení HZS pořádá kurzy odborné způsobilosti pro členy jednotek na základě SIAŘ 3/2014.

KURZ, UBYTOVÁNÍ A STRAVA jsou ZDARMA pro členy JSDHO, které vysílá obec. Obec hradí pouze cestovní náklady a refundaci, jako u každé jiné obdobné činnosti. Vše potvrzeno ŠVZ HZS.
Přehled pořádaných kurzů lze najít zde:
http://cep.hzscr.cz/kurzy/verejny_prehled_kurzu/2017/9/Další informace a přihlášku lze najít zde:
http://www.hzscr.cz/…/informacni-servis-informace-pro-jsdh-…NOVINKA 2017:
Nad rámec doby služby zajišťuje ŠVZ pro JSDH také výcvik v protiplynovém polygonu (ve středisku Brno)
Závěrem jenom můžu doporučit ŠVZ HZS Zbiroh, kde jsem se osobně ZDARMA účastnil již několika kurzů.
Tyto kurzy jsou vedeny opravdu profesionálně a opravdu si z nich něco do praxe odnesete, neboť je vedou dlouholetí příslušníci HZS z výjezdů s velkou praxí a zkušenostmi.


13.2.2017 Aktualizována sekce metodika

Připravili jsme pro Vás další díl Metodiky. Jedná se o metodiku „akceschopnosti“, která obsahuje seznam nejdůležitějších dokumentů a dokladů nutných k doložení akceschopnosti jednotky. Dále obsahuje i tabulku minimálního vybavení OOPP a tabulku orientační životnosti OOPP. Opět se jedná o výtah z platné legislativy a celý dokument lze chápat jako doporučení jak akceschopnost dokladovat. Dokument se bude dále vyvíjet a upravovat dle aktuální situace.


8.2.2017 Aktualizována sekce metodika

Vážení kolegové, připravili jsme pro Vás další aktualizované znění metodiky členství. Bylo doplněna problematika zaměstnání, která se poslední dobou stává předmětem častých dotazů nejen od velitelů jednotek, ale i od zřizovatelů jednotek. Doufáme, že Vám bude k užitku.


5.2.2017 Aktualizována sekce metodika


26.1.2017 Přidány nové informace o dotacích. Více v sekci dotace


24.1.2017 Připomenutí nového zákona o požární ochraně č.133/1985 s platností od 1.8.2017. Více v sekci dokumenty

Vážení kolegové, rádi bychom Vás upozornili na zákon č.229/2016 kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Sb., kterým se mění i zákon č.133/1985 Sb.

Základní změny:
§ 6a Posouzení požárního nebezpečí
§ 6b Dokumentace zdolávání požárů
§ 6c Nový paragraf definující stanovující prováděcí právní předpisy
Mění sankce v § 76c a § 76d
Mění § 85 definující zvláštní požární dozor.
Dále zrušuje a upravuje další paragrafy

Členové AV JSDH v nejbližší době obdrží výtah ze zákona č.229/2016 týkající se změny zákona o PO a úplné znění zákona č.133/1985 Sb. platného od 1.8.2017


13.1.2017 Vydání nových a upravených listů bojového řádu jednotek.  Více v sekci dokumenty

Vážení kolegové, rádi bychom Vás informovali o novém pokynu GŘ HZS. Jedná se o SIAŘ 61/2016, který upravuje metodické listy a zavádí nové.

Jedná se o:
1. Metodický list č. 4 kapitoly N
2. Metodický list č. 6 kapitoly N
3. Metodický list č. 14 kapitoly N
4. Metodický list č. 25 kapitoly P
5. Metodický list č. 9 kapitoly L
6. Metodický list č. 15 kapitoly L
7. Metodický list č. 5 kapitoly T
8. Bojový řád jednotek požární ochrany se doplňuje o metodické listy č. 49 kapitoly P, č. 14 kapitoly S a č. 6 až č. 8 kapitoly T:

T 5 vstup do obydlí
T 6 svahové deformace
T 7 havarijní kácení dřevin
T 8 hašení a řezání vysokotlakým zařízením
S 14 zásahy v objektech Vězeňské služby
P 25 hašení vodou el zařízení pod napětím do 400 V
P 49 trubicová fotovoltaika
N 4 nebezpečí ionizujícího záření
N 6 nebezpečí pádu
N 14 nebezpečí úrazu elektrickým proudem
L9 dekontaminace RaL
L15 únik amoniaku


 

Článek z Rescue reportu 5+6/2016


 

Dotace

Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD

Více informací o této dotaci naleznete zde


Investiční dotace v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ v roce 2018

Více informací o této dotaci naleznete zde

  • 15.3.2017 doplněny nové informace k dotaci

MV ČR GŘ HZS vyhlásilo a sdělilo obcím výsledky programu Dotace pro jednotky SDH obcí 2017

Jedná se o účelové investiční dotace určené na stavby a rekonstrukce hasičských zbrojnic a pořízení nových vozidel DA na rok 2017.

Dotační titul na DA a stavbu a opravy zbrojnic v majetku obcí 2016

Mimo podprogramu pořízení nové cisternové automobilové stříkačky a technického zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 – T 815, které se týkalo pouze jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III bude možné nově čerpat dotaci na pořízení dopravního automobilu a stavby požární zbrojnice a to i pro JSDH obcí kategorie JPO V.

Metodika

Obsahem této složky „Metodika“ jsou dokumenty, které považujeme za důležité pro chod jednotek. AV si nepřisvojuje právo jediného správného výkladu, ale snaží se jen pomoci velitelům jednotek a proto jsou tyto dokumenty pouze doporučení. Dle aktuálního vývoje situace a změn legislativy budou jednotlivé dokumenty aktualizovány.


Metodika a problematika členství v JSDHO   –  formát *.pdf


Metodika „akceschopnost“ – formát *.pdf


Dohoda o členství v JSDHO –  formát *.pdf


Dodatek k dohodě o členství v JSDHO pro strojníky – formát *.pdf


Členi AV obdrží kdykoliv na vyžádání nejaktuálnější verzi v *.doc k doplnění.

Zápisy AV JSDH

Usnesení ze sněmu ze dne 4.12.2016 naleznete zde

Aktuality

6. dubna 2016

Vážení kolegové,

nějakou chvíli trvalo, než jsme připravili výsledky naší téměř půlroční práce do takové podoby, abychom vám je mohli představit a abyste je mohli využívat. V souladu s našimi dosavadními prohlášeními se snažíme v maximální míře vám být nápomocní ve vaší zodpovědné práci, kterou bychom vám rádi co nejvíce zjednodušili. Jako první a nejdůležitější dokument jsme pro vás připravili souhrn současné legislativy, která díky změně občanského zákoníku doznala největších změn. V záložce dokumenty naleznete mimo materiálu Metodika a problematika členství v JSDHO, také praktickou přílohu Dohoda o členství v JSDHO, doplněnou o Dodatek k dohodě o členství v JSDHO pro strojníky. Samozřejmostí zůstává, že tyto materiály vám poskytujeme zcela zdarma a bez nutnosti registrace. Chcete-li nadále využívat našich služeb a zapojit se tak mezi vzdělané a osvícené velitele jednotek, budeme rádi, když se pomocí vyplněné Přihlášky stanete našim členem a pomůžete nám třeba zpětnou odezvou zlepšit postavení a vzdělanost velitelů JSDH obcí.


7. dubna 2016

Rádi bychom také otevřeli diskuzi nad Nařízením vlády č. 352/2003 Sb. o o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků. Konkrétně se nám jedná o periodické zdravotní prohlídky a zejména jejich četnost.

Dle současné legislativy se periodické zdravotní prohlídky provádějí u členů JSDHO jednou za dva roky, a to i pro Nosiče dýchací techniky (NDT). Vzhledem k náročnosti zásahů při použití dýchací techniky (DT), jsme přesvědčeni, že potřeba chránit zdraví NDT je vyšší, což bychom chtěli dosáhnout zejména častější periodickou zdravotní prohlídkou, obdobně jak je tomu u HZSp a HZS, tedy v intervalu jednou za rok.

Jsme si vědomi větší časové náročnosti a také finančním zatížení jednotek, ale jsme přesvědčeni, že přínos je podle nás o hodně vyšší než vynaložená investice. Vycházíme přitom z toho, že zdraví nás a našich kolegů je nejdůležitější a včasná, tedy častější prohlídka může včas odhalit případné zhoršení zdravotního stavu a zabránit případné újmě, která by mohla vzniknou jejím pozdním odhalením.

V návrhu úpravy Nařízení vlády č. 352/2003 Sb. jsme již zapracovali případnou právní úpravu a rádi bychom se vás zeptali, zda-li stejně jako my sdílíte tuto potřebu změny příslušného nařízení vlády a jaký máte na tuto problematiku názor, a to i třeba v případě vašeho nesouhlasu. Za projevení vašeho názoru v diskuzi nebo prostřednictvím e-mailu vám předem děkujeme.

Kontakty

Asociace velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů, z.s.
Pod Norou 187,
Horní Maršov 542 26,
IČ 04452739

Kontaktní e-mail: avjsdh@gmail.com

Prezident Asociace: prezident@avjsdh.cz

telefon: +420 602 104 570

Přihlášky zasílejte na: avjsdh@gmail.com

Jak se stát členem?

Jak se stát členem Asociace řeší článek III. stanov

Read More