Aktuality


2.5.2022

Workshop „Údržba DT Dräger“

Ve spolupráci s firmou Dräger jsme pro vás uživatele dýchací techniky Dräger připravili další školení na téma :

1) Údržba dýchacího přístroje po použití

2) Kontrola vzduchového dýchacího přístroje před použitím.

Více zde

27.1.2022 Plán workshopů na rok 2022


27.1.2022 Workshop Halligan Tools III. – Budislav 26-28.11.2021

Jak vstoupit do objektu skrze zavřené dveře a jak vyhledávat osoby hasiči vědí. Nikdy ale není na škodu rozšířit si obzor o další metody.
A právě na téma násilných vstupů byl zaměřen i kurz Rescue Profi Academy, který byl uspořádaný ve spolupráci s Asociací velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů v Budislavy, okresu Svitavy a byl určen pro členy JPO. Násilné vstupy ale nebyly jediným tématem. Součástí workshopu byl i pohyb v neznámém prostředí, záchrana a orientace v zakouřeném prostoru, první pomoc při intoxikaci a popálení.
Kurzu „Halligan Tool“ je vytvořen tak, aby na sebe jednotlivé části navazovaly a vytvořily tak ucelený systém informací, které si následně hasiči z jednotek vyzkoušeli při nachystaných simulacích na vlastní kůži.

Více zde


27.1.2022 Workshop BOZP pro práce ve výškách – Kladno

Ve dnech 8-10.10.2021 proběhlo v prostorech polygonu na Kladně školení BOZP pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou, dle NV. č. 362/2005 Sb. a dalších souvisejících nařízení ČR a EU. Je nutno zdůraznit, že se nejednalo o školení podle interních pokynů HZS ČR a po prvotním nedorozumění s uplatněním tohoto školení při činnostech JPO, jsme o tomto účastníky informovali a účastníci si tohoto byli vědomi. Celý školící blok byl tedy koncipován, jako rozšíření soukromé a profesní kvalifikace účastníků, včetně možnosti využití při pracích pro zřizovatele.

Více zde


22.9.2021 Halligan Tools I. – Budislav

Ve dnech 29.-30.5.2021 proběhl v Budislavi speciální výcvik Halligan Tools I., který pořádala Asociace velitelů JSDH ve spolupráci s Rescue Profi Academy.

Výcviku se účastnilo 40  členů z celé České Republiky jak z řad JSDH tak i HZS.

Více zde

13.9.2021 Ovládání plavidla, záchrana a sebezáchrana na tekoucí vodě

Dne 10. a 11. září 2021 proběhl ve vodáckém kanále v Roudnici nad Labem výcvik  „Ovládání plavidla, záchrana a sebezáchrana na tekoucí vodě“. Tento výcvik proběhl pod záštitou Vodní záchranné služby ČČK Ústí nad Labem.

Více zde2.9.2021 RescueDays 10.-11. září – Vysoké Mýto

Vážení přátelé, kolegové a členové,

chtěli bychom Vás pozvat na náš informační stánek na RescueDays 10.-11. září ve Vysokém Mýtě.
Rádi se s Vámi setkáme a pohovoříme o tom co děláme a co máme v plánu a zejména jaké další výcviky a akce pořádáme. Konkrétně na této akci máme velké zastoupení v řadách účastníků z dobrovolných jednotek.
Nedávno vyšel velmi zajímavý článek o RescueDays na níže uvedeném serveru:

Hasičovo


11.7.2021 Workshop „Údržba DT Dräger“

Ve spolupráci s firmou Dräger jsme pro vás uživatele dýchací techniky Dräger připravili další školení na téma :

1) Údržba dýchacího přístroje po použití

2) Kontrola vzduchového dýchacího přístroje před použitím.

Více zde

9.7.2021 Workshop Fire Dragon 9000

„Fire Dragon 9000“ v majetku společnosti Dräger Safety s.r.o. opět zavítal do České Republiky. První zastávka proběhla 9.7.2021 ve Vysokém Mýtě v prostorách areálu HZS Vysoké Mýto, kde se ve spolupráci s Asociací velitelů jednotek dobrovolných hasičů konal výcvik vybraných jednotek ze všech koutů České republiky.

Více zde


30.3.2021 Otevřený dopis – COVID-19 hejtmanům a starostův

Poněvadž cítíme slabou podporu jednotek v oblasti boje proti COVID-19, kde jsme zařazeni do kategorie 1B a stále reálnou šanci na očkování mají prakticky všichni krom členů dobrovolných jednotek, rozhodli jsme se vyzvat naše zřizovatele, zastupitele a hejtmany k pomoci členům dobrovolných jednotek.

Budeme rádi, když tento dopis pošlete dále, svým starostům, členům zastupitelstev a dalším osobám, které nám mohou pomoci.
Více zde


10.8.2020 Workshop „D“ program

Dne 1.8.2020 proběhl další ze série workshopů určené pro dobrovolné hasiče a zejména pro jejich velitele a strojníky. Předmětem workshopu bylo téma „D“ program a použití hasicích pěn. Účastnilo se ho na 60 členů JSDH.

Více zde


4.8.2020 „Speciální kurz Modré majáky pro JPO“

V sobotu 25.7 proběhl opět na výcvikovém polygonu S-drive v Hradci Králové kurzu „Modré majáky“ pro strojníky JSDH pořádaný ve spolupráci Asociace velitelů JSDH a výcvikového centra S-drive.

Více zde


21.2.2020 Sněm České asociace hasičských důstojníků

V pátek 21. února jsme přijali pozvání od ČAHD – České asociace hasičských důstojníků, která je součástí FEU – Federace asociací hasičů Evropské unie, na jejich sněm, který se konal na půdě ŠVZ HZS v Brně.

Měli jsme zde možnost v diskuzi představit AV JSDH, prezentovat svojí činnost a naše vize. Následně jsme byli pozvání na večerní neformální část večera, kde jsme pohovořili o možné spolupráci, setkali se s významnými osobnostmi. Během těchto diskuzí jsme našli spoustu společného na čem se dá stavět a spolupracovat. Výsledkem je dohoda o následném setkání, kde probereme konkrétní možnosti spolupráce.

Tímto bych rád poděkoval za pozvání a možnost AV JSDH prezentovat na půdě ČAHD. A těšíme se na další spolupráci s touto významnou organizací.


29.1.2020 Schůzka na Ministerstvu pro místní rozvoj

Ve středu jsme byli na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde nás přijala Ing. Zdeňka Pikešová, MPA, státní tajemnice.
Předmětem jednání bylo představení AV JSDH a možnost spolupráce zejména v oblasti informování, např. o připravovaných dotacích (IROP apod.) Opět vše proběhlo v přátelské atmosféře a získali jsme další užitečné informace, které jak pevně věříme, budou ku prospěchu nám všem.


17.1.2020 Důležité schůzky

rádi bychom Vás informovali o schůzkách, které proběhly v nedávné době.
Ač jsme oslovili všechny najednou, schůzky probíhaly tak, jak jsme byli postupně zváni a jak jsme se shodli na termínu. Pořadí schůzek nebylo tedy připravováno a nebylo ani záměrné.

Jako první jsme byli u úřadujícího předsedy vlády Ing. Andreje Babišem a to 7.1.2020. Během schůzky jsme představili AV JSDH, kdo jsme, co chceme a co děláme. Pan premiér se zajímal o potřeby „výjezdových dobrovolných hasičů“ a proto nám domluvil ihned schůzku v poslanecké sněmovně parlamentu (PSP), kam jsme šli následně z úřadu vlády. Důvod naší návštěvy byl jasný, domluvit spolupráci na úpravě legislativy pro zlepšení podmínek členů JSDH. V PSP jsme navštívili pana Ing. Pavla Růžičku (předseda podvýboru pro HZS ČR, člen výboru pro bezpečnost, člen výboru pro obranu), se kterým jsme domluvili jasnou a konkrétní spolupráci na přípravě nové legislativy.

Následující den 8.1.2020 jsme pokračovali na Svaz měst a obcí (SMO) kde nás očekával pan Mgr. František Lukl, MPA (předseda SMO) a paní Mgr. Radka Vladyková (výkonná ředitelka SMO). Jednání jako vždy začalo představením AV JSDH. Následně jsme diskutovali o potřebách členů JSDH, velitelů a zřizovatelů. Velkým tématem byla zejména osvěta a informovanost zejména v oblasti legislativy. Zde jsme našli velké porozumění, neboť SMO svým způsobem sdružuje naše zřizovatele.

Schůzka na ministerstvu financí byla domluvena na 9.1.2020, kde jsme diskutovali s Ing. Mgr. Stanislavem Koubou, Ph.D. (náměstek ministra financí, sekce daně a cla) a s panem Stanislavem Kulhánkem (ředitelem odboru rozpočtová politika strategických odvětví). I zde byla schůzka velmi příjemná, ale i velmi věcná. Řešili jsme témata financování jednotek, odměňování členů JPO a byly nám zodpovězeny další dotazy zejména ohledně daní a odpočtů ve vztahu k dobrovolné činnosti a JSDH. I zde jsme domluvili podporu a spolupráci, zejména v oblasti legislativy.

Na všech těchto setkáních jsme našli velkou oporu a partnery pro zajišťování potřeb JSDH a pro další podporu v oblasti řešení problémů a zodpovídání dotazů. Navíc budeme mít informační zdroje a možnost se vyjádřit k dané problematice.

Zatím poslední schůzka byla tentokrát na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR dne 16.1.2020 s panem genpor. Ing. Drahoslavem Rybou (generální ředitel HZS ČR) a s panem brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA. Zde jsme navázali na předchozí schůzky a stejně jako vždy představili AV JSDH a vše s tím související. Během jednání jsme probírali témata, která nás nejvíce zajímali a to zejména vzdělávání/výcvik JSDH a legislativa. Našli jsme shodu v pohledu na danou problematiku a našli jsme i společnou vizi v možnostech spolupráce mezi HZS a JSDH a na tomto základě jsme se dohodli na konkrétních krocích. Jako jedním z výsledů vzešlého z této schůzky bylo vytvoření pracovní skupiny pro přípravu nové legislativy, která bude řešit JSDH a to buď jako samostatný zákon či jako součást nově připravovaného zákona o PO. Máme domluvená harmonogram činností a další schůzku na dané téma. Dalším bodem byla dohoda o spolupráci v oblasti vzdělávání a výcviků mezi HZS a AV JSDH.


9.1.2020 Workshop „Výcvik na vodě“

máme zde první informace k plánovanému výcviku na vodě. Tento výcvik by byl řízen a dělán pod hlavičkou Vodní Záchranné Služby na Labi a slalomovém kanálu v Roudnici nad Labem. Termín toho výcviku by byl 10 – 11.7.2020.

Více zde


22.12.2019


1-3.11.2019 „Speciální kurz Vyprošťování u dopravních nehod speciální postupy WEBER Rescue Systems a práce s nástrojem Hooligan“

Série výcviků „Vyprošťování u DN“ pokračovala v Budislavi 1. – 3. listopadu 2019. Kurz byl tentokrát rozšířen o výcvik s nástrojem Hooligan tool, a také to bylo poprvé, kdy se jednalo o výcvik s mezinárodní účastí.

Více zde


5.10.2019  „Speciální kurz Modré majáky pro JPO“

V sobotu 5. 10. 2019 se konal další ze série výcviků pořádaných AV JSDH ve spolupráci s polygonem S-Drive v Hradci Králové. I když program je jasný, pokaždé je tomu nakonec jinak, a bylo tomu tak i nyní, kdy nás tento den uvítal souvislým deštěm.

Více zde


3.10.2019 „Akademické mistrovství ČR v TFA“

Přijali jsme pozvání na „Akademické mistrovství ČR v TFA“, které pořádala VŠB-TU a FBI Ostrava.
Setkali jsme se se zástupci VŠB-TU, příslušníky HZS MSK, studenty a členy jednotek JSDH, jak z ČR tak i z SK.


3.10.2019 Návštěva AV JSDH ve společnosti Dräger Safety

Jak se vyrábí vybavení nejen pro hasiče? To vyrazili zjistit ve čtvrtek 3. října zástupci AV JSDH do firmy Dräger na průmyslovou zónu do Klášterce nad Ohří, kam jsme obdrželi pozvánku. Výroba dýchacích masek, protichemických oděvů a zásahových přileb v této haleje opravdu poctivá ruční práce, všechno šité a lepené na těchto výrobcích firmy Dräger prochází šikovnýma rukama zaměstnanců, aby to mohlo sloužit nejen nám hasičům. Velké poděkování patří firmě Dräger, která je našim partnerem, že nám umožnila se zúčastnit této exkurze.

Foto zde


18.7.2019  „Speciální kurz Modré majáky pro JPO“ 5.10.2019

Připravujeme další speciální kurz, který proběhne ve spoluprácí s firmou S-Drive.

Více zde


25.3.2019 „Fire Dragon 2019“ 4-8.5.2019

Dobrovolní hasiči, zase o krok dále… Nedávné zásahy jednotek, zejména zásahy u požárů objektů, přispěly k zaměření výcviku na zdolávání těchto událostí s účelem zvýšit efektivitu zásahu a zvýšit šanci na přežití zachraňovaných osob. Často dobrovolná jednotka dorazí na místo jako první a je jejím prvním úkolem vždy záchrana osob a následně zdolání požáru.

Více zde


25.3.2019 „Speciální kurz Modré majáky pro JPO“ 23.3.2019

Polygon v Hradci Králové dne 23.3.2019 opět patřil hasičům, respektive řidičům a strojníkům CAS. Již potřetí se zde konal speciální kurz „Modré majáky pro JPO“ pořádaný Asociací velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů (AV JSDH) a společností S-Drive, který je zaměřen na zdokonalování řízení hasičských vozidel, předcházení nehodovosti a bezpečné jízdě k zásahu, ale i nazpět.

Více zde16.3.2019 Workshop „WEBER Rescue-vyprošťování u dopravních nehod“ Písek

Dne 16.3.2019 se konal v městě Písku již třetí workshop na téma vyprošťování u dopravních nehod a stejně jako v předchozích případech ho pořádala Asociace velitelů JSDH ve spolupráci s WEBER RESCUE SYSTEMS, kterou v ČR zastupuje společnost LUING PYREX. Celou akci na místě zajišťovala a organizovala dobrovolná jednotka z Písku. Této akce se účastnilo na čtyřicet hasičů z deseti dobrovolných jednotek.

Více zde


20 – 21.10.2018 Workshop „WEBER Rescue-vyprošťování u dopravních nehod“ – Horní Maršov

Ve dnech 20. a 21.10.2018 se uskutečnil již druhý workshop/kurz na téma vyprošťování zraněných osob u dopravních nehod. Pořadatelem této akce byla Asociace velitelů JSDH, ve spolupráci se společností Luing Pyrex (která v ČR zastupuje společnost WEBER Rescue System) a místní jednotkou Horní Maršov. Jako vždy se kapacita plně obsadila již v počátku vypsání přihlášek a účastnili se jí jednotky: JSDH Horní Maršov, JSDH Vestec, JSDH Úpice, JSDH Polepy, JSDH Žďár nad Sázavou, JSDH Žlebské Chvalovice/Třemošnice, dalšími účastníky byli kolegové z HZS a z Asociace dobrovolných záchranářu z.s. Akce zaujala i kolegy z Polské strany Krkonoš a proto navštívili z OSP OSP Kamieniec Ząbkowicki.

Více zde


8 – 19.10.2018 Fire Dragon 2018

Pojmy dračí peklo a dračí nora, by se daly označit dva trenažéry, které byly k dispozici pro výcvik hasičů ve dnech 8.-19.10.2018. „Dračí peklo“ byl tréninkový kamion Drager Fire Dragon 7000, určený pro výcvik zdolávání požárů v uzavřených prostorech a „Dračí nora“ byl zase výcvikový trenažer vnikání a pohybu ve stísněných prostorech. Oba trenažéry jsou velmi dobře zpracovány, aby vystihly skutečné situace, pro jejichž výcvik jsou určeny. Celá akce pak měla název „Drager Fire Dragon Tour 2018“.

Více zde


25.9.2018 Červeno – modré majáky

Vážení kolegové hasiči, od nedávno zveřejněné, od 1. 10. 2018 platné legislativní změny se řeší , jak bude možno na vozidla JSDH montovat červenomodré majáky. Díky článku asi největšího odborníka na legislativu i techniku výstražných světelných zařízení, Bc. Michala Procházky, DiS. , se s touto problematikou můžete blíže seznámit a zjistit, že to rozhodně nebude jenom o tom, vyměnit kryty na majákové rampě. Text podrobně rozebírá legislativní i technické požadavky, vyplývá z něj mj. to, že se červenomodrá kombinace nesmí na vozidlech objevit, dokud nebudou interní prováděcí předpisy HZS ČR, PČR a ZZS.

Více k tématu naleznete zde


21.8.2018 „Speciální kurz VZOHV WEBER Rescue“

Vážení kolegové, dále pro Vás připravujeme „Speciální kurz VZOHV WEBER Rescue“ Workshop je rozdělen do dvou dní: 1. První den: 20.10.2018 cca 15:00 čas zahájení bude upřesněn Bude probíhat seznámení se základy VZOHV (zdravověda, technika a taktika), seznámení s HVZ s jejich druhy, rozdíly a způsobu nasazení. Poté bude následovat neformální část večera, kde bude možné si předat zkušenosti s VZOHV. 2. Druhý den: 21.10.2018 od 8:00 do 15:00 Praktický nácvik na 3 různých stanovištích. Budou 3 skupiny po 10ti lidech. Každé stanoviště má samostatného instruktora. Na závěr bude předání osvědčení o absolvování kurzu. Více info na dotaz: avjsdh@gmail.com

Více zde


21.8.2018 Workshop „FIRE DRAGON 2018 CZ 8-18.10.2018

Vážení kolegové, aktuálně pro Vás chystáme Workshop „FIRE DRAGON 2018 CZ“ Výcvik obsahuje teoretickou a praktickou část. Výcvik probíhá v mobilním plynovém výcvikovém zařízení pro simulaci reálných podmínek požáru v uzavřeném i venkovním prostoru a výcvik je určen k ověřování schopností hasiče, jak efektivně a bezpečně pracovat v uzavřeném prostoru, který je zasažený požárem. Kapacita jednodenního výcviku je 30 osob. Každý účastník výcviku musí mít vlastní zásahovou výstroj (zásahovou přilbu, zásahový vícevrstvý oděv včetně termoregulační vložky, zásahovou obuv, zásahové rukavice a zásahovou kuklu) a být nositelem dýchací techniky a mít vlastní izolační dýchací přístroj. Časový harmonogram bude upřesněn, jedná se o jednodenní kurz. Na závěr bude předáno potvrzení o absolvování workshopu, které lze zařadit do pravidelné odborné přípravy členů JSDH Více info na dotaz: avjsdh@gmail.com

Více zde


12.7.2018 Workshop – „Speciální kurz Modré majáky pro JPO“ 2 – Hradec Králové

Byl vložen článek z toho úspěšného výcviku, který se uskutečnil na polygonu S-Drive v Hradci Králové dne 31.6.2018

Více zde


14.4.2018 Workshop – „Práce s termokamerou při činnostech JPO“ – Písek

Máme za sebou další povedý workshop.

Více zde


6.4.2018 Workshop – „Speciální kurz Modré majáky pro JPO“ – Hradec Králové

Byl vložen článek z toho úspěšného výcviku, který se uskutečnil na polygonu S-Drive v Hradci Králové.

Více zde


18.3.2108 Workshop „Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel v praxi“ – Budislav

Proběhl  již třetí workshop pořádaný AV JSDH.

Více zde


23.12.2017

21.10.2017 Workshop  –  „Práce s termokamerou při činnostech JPO“ – Budislav

Více zde


7.10.2017 Workshop  –  „Práce s termokamerou při činnostech JPO“ – Horní Maršov

Více zde


28.7.2017 Zastupování JSDH

Vážení kolegové,

připravili jsme příručku pro volené představitele obcí, krajů, dalších orgánů, organizací a širší veřejnost, která definuje rozdíly mezi SDH a JSDH a jejího zastupování. Bohužel, tento rozdíl není moc znám a díky tomu dochází i k absurdním situacím, kdy členství v jednotce potvrzuje spolek (např. potvrzení zdravotním pojišťovnám). Doufáme, že tato příručka Vám ulehčí vysvětlování a vnese světlo do této účelové podobnosti názvů.

Více zde


23.6.2017 Nové specifikace kurzů T-CH16 Technik dobrovolné jednotky PO a nově i kurz T-STS8 Technik strojní služby jednotky SDH obce.

Vážení kolegové, rádi bychom připomněli, že nedávno vyšli nové specifikace kurzů T-CH16 Technik dobrovolné jednotky PO a nově i kurz T-STS8 Technik strojní služby jednotky SDH obce.

T-STS-8: Kurz je určen pro členy jednotek SDH obcí, kteří v rámci výkonu služby vykonávají činnosti na úseku strojní služby, a jsou určeni velitelem jednotky SDH obce k plnění specifických úkolů v oblasti strojní služby. Jde o specializační kurz. Rozsah 8hodin. Více zde

TCH-16 Kurz TCH-16 Technik dobrovolné jednotky PO je určen pro členy dobrovolných jednotek PO pověřených velitelem k plnění některých úkolů na úseku technické služby a chemické služby. Více zde


15.3.2017 Přidány nové informace o dotacích. Více v sekci dotace

Od dnešního dne se můžou podávat žádosti z programu:  Investiční dotace v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ v roce 2018


22.2.2017 Přidány nové informace o dotacích. Více v sekci dotace

Jedná se konkrétně o výzvu Č. 69 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD


20.2.2017 Možnost školení pro členy JSDH v ŠVZ HZS

Vážení kolegové,
poslední dobou se množí dotazy ohledně odborné přípravy členů jednotek a mezi veliteli se šíří různé informace ohledně kurzů ŠVZ HZS a proto je vhodné uvést situaci na pravou míru.
Školní a výcvikové zařízení HZS pořádá kurzy odborné způsobilosti pro členy jednotek na základě SIAŘ 3/2014.

KURZ, UBYTOVÁNÍ A STRAVA jsou ZDARMA pro členy JSDHO, které vysílá obec. Obec hradí pouze cestovní náklady a refundaci, jako u každé jiné obdobné činnosti. Vše potvrzeno ŠVZ HZS.
Přehled pořádaných kurzů lze najít zde:
http://cep.hzscr.cz/kurzy/verejny_prehled_kurzu/2017/9/Další informace a přihlášku lze najít zde:
http://www.hzscr.cz/…/informacni-servis-informace-pro-jsdh-…NOVINKA 2017:
Nad rámec doby služby zajišťuje ŠVZ pro JSDH také výcvik v protiplynovém polygonu (ve středisku Brno)
Závěrem jenom můžu doporučit ŠVZ HZS Zbiroh, kde jsem se osobně ZDARMA účastnil již několika kurzů.
Tyto kurzy jsou vedeny opravdu profesionálně a opravdu si z nich něco do praxe odnesete, neboť je vedou dlouholetí příslušníci HZS z výjezdů s velkou praxí a zkušenostmi.


13.2.2017 Aktualizována sekce metodika

Připravili jsme pro Vás další díl Metodiky. Jedná se o metodiku „akceschopnosti“, která obsahuje seznam nejdůležitějších dokumentů a dokladů nutných k doložení akceschopnosti jednotky. Dále obsahuje i tabulku minimálního vybavení OOPP a tabulku orientační životnosti OOPP. Opět se jedná o výtah z platné legislativy a celý dokument lze chápat jako doporučení jak akceschopnost dokladovat. Dokument se bude dále vyvíjet a upravovat dle aktuální situace.


26.1.2017 Přidány nové informace o dotacích. Více v sekci dotace


24.1.2017 Připomenutí nového zákona o požární ochraně č.133/1985 s platností od 1.8.2017. Více v sekci dokumenty

Vážení kolegové, rádi bychom Vás upozornili na zákon č.229/2016 kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Sb., kterým se mění i zákon č.133/1985 Sb.

Základní změny:
§ 6a Posouzení požárního nebezpečí
§ 6b Dokumentace zdolávání požárů
§ 6c Nový paragraf definující stanovující prováděcí právní předpisy
Mění sankce v § 76c a § 76d
Mění § 85 definující zvláštní požární dozor.
Dále zrušuje a upravuje další paragrafy

Členové AV JSDH v nejbližší době obdrží výtah ze zákona č.229/2016 týkající se změny zákona o PO a úplné znění zákona č.133/1985 Sb. platného od 1.8.2017


13.1.2017 Vydání nových a upravených listů bojového řádu jednotek.  Více v sekci dokumenty

Vážení kolegové, rádi bychom Vás informovali o novém pokynu GŘ HZS. Jedná se o SIAŘ 61/2016, který upravuje metodické listy a zavádí nové.

Jedná se o:
1. Metodický list č. 4 kapitoly N
2. Metodický list č. 6 kapitoly N
3. Metodický list č. 14 kapitoly N
4. Metodický list č. 25 kapitoly P
5. Metodický list č. 9 kapitoly L
6. Metodický list č. 15 kapitoly L
7. Metodický list č. 5 kapitoly T
8. Bojový řád jednotek požární ochrany se doplňuje o metodické listy č. 49 kapitoly P, č. 14 kapitoly S a č. 6 až č. 8 kapitoly T:

T 5 vstup do obydlí
T 6 svahové deformace
T 7 havarijní kácení dřevin
T 8 hašení a řezání vysokotlakým zařízením
S 14 zásahy v objektech Vězeňské služby
P 25 hašení vodou el zařízení pod napětím do 400 V
P 49 trubicová fotovoltaika
N 4 nebezpečí ionizujícího záření
N 6 nebezpečí pádu
N 14 nebezpečí úrazu elektrickým proudem
L9 dekontaminace RaL
L15 únik amoniaku


Článek z Rescue reportu 5+6/2016