Aktuality

12.7.2018 Je připraven další „ Speciální kurz Modré majáky pro JPO“ 3

Kurz proběhne 3.11.2018 od 8:30 na polygonu S-Drive v Hradci Králové.

Přihlášku naleznete zde

 

 

 

 

 

 

 


12.7.2018 Workshop – „Speciální kurz Modré majáky pro JPO“ 2 – Hradec Králové

Byl vložen článek z toho úspěšného výcviku, který se uskutečnil na polygonu S-Drive v Hradci Králové dne 31.6.2018

Více zde


14.4.2018 Workshop – „Práce s termokamerou při činnostech JPO“ – Písek

Máme za sebou další povedý workshop.

Více zde


6.4.2018 Workshop – „Speciální kurz Modré majáky pro JPO“ – Hradec Králové

Byl vložen článek z toho úspěšného výcviku, který se uskutečnil na polygonu S-Drive v Hradci Králové.

Více zde


18.3.2108 Workshop „Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel v praxi“ – Budislav

Proběhl  již třetí workshop pořádaný AV JSDH.

Více zde


23.12.2017

21.10.2017 Workshop  –  „Práce s termokamerou při činnostech JPO“ – Budislav

Více zde


7.10.2017 Workshop  –  „Práce s termokamerou při činnostech JPO“ – Horní Maršov

Více zde


28.7.2017 Zastupování JSDH

Vážení kolegové,

připravili jsme příručku pro volené představitele obcí, krajů, dalších orgánů, organizací a širší veřejnost, která definuje rozdíly mezi SDH a JSDH a jejího zastupování. Bohužel, tento rozdíl není moc znám a díky tomu dochází i k absurdním situacím, kdy členství v jednotce potvrzuje spolek (např. potvrzení zdravotním pojišťovnám). Doufáme, že tato příručka Vám ulehčí vysvětlování a vnese světlo do této účelové podobnosti názvů.

Více zde


23.6.2017 Nové specifikace kurzů T-CH16 Technik dobrovolné jednotky PO a nově i kurz T-STS8 Technik strojní služby jednotky SDH obce.

Vážení kolegové, rádi bychom připomněli, že nedávno vyšli nové specifikace kurzů T-CH16 Technik dobrovolné jednotky PO a nově i kurz T-STS8 Technik strojní služby jednotky SDH obce.

T-STS-8: Kurz je určen pro členy jednotek SDH obcí, kteří v rámci výkonu služby vykonávají činnosti na úseku strojní služby, a jsou určeni velitelem jednotky SDH obce k plnění specifických úkolů v oblasti strojní služby. Jde o specializační kurz. Rozsah 8hodin. Více zde

TCH-16 Kurz TCH-16 Technik dobrovolné jednotky PO je určen pro členy dobrovolných jednotek PO pověřených velitelem k plnění některých úkolů na úseku technické služby a chemické služby. Více zde


15.3.2017 Přidány nové informace o dotacích. Více v sekci dotace

Od dnešního dne se můžou podávat žádosti z programu:  Investiční dotace v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ v roce 2018


22.2.2017 Přidány nové informace o dotacích. Více v sekci dotace

Jedná se konkrétně o výzvu Č. 69 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD


20.2.2017 Možnost školení pro členy JSDH v ŠVZ HZS

Vážení kolegové,
poslední dobou se množí dotazy ohledně odborné přípravy členů jednotek a mezi veliteli se šíří různé informace ohledně kurzů ŠVZ HZS a proto je vhodné uvést situaci na pravou míru.
Školní a výcvikové zařízení HZS pořádá kurzy odborné způsobilosti pro členy jednotek na základě SIAŘ 3/2014.

KURZ, UBYTOVÁNÍ A STRAVA jsou ZDARMA pro členy JSDHO, které vysílá obec. Obec hradí pouze cestovní náklady a refundaci, jako u každé jiné obdobné činnosti. Vše potvrzeno ŠVZ HZS.
Přehled pořádaných kurzů lze najít zde:
http://cep.hzscr.cz/kurzy/verejny_prehled_kurzu/2017/9/Další informace a přihlášku lze najít zde:
http://www.hzscr.cz/…/informacni-servis-informace-pro-jsdh-…NOVINKA 2017:
Nad rámec doby služby zajišťuje ŠVZ pro JSDH také výcvik v protiplynovém polygonu (ve středisku Brno)
Závěrem jenom můžu doporučit ŠVZ HZS Zbiroh, kde jsem se osobně ZDARMA účastnil již několika kurzů.
Tyto kurzy jsou vedeny opravdu profesionálně a opravdu si z nich něco do praxe odnesete, neboť je vedou dlouholetí příslušníci HZS z výjezdů s velkou praxí a zkušenostmi.


13.2.2017 Aktualizována sekce metodika

Připravili jsme pro Vás další díl Metodiky. Jedná se o metodiku „akceschopnosti“, která obsahuje seznam nejdůležitějších dokumentů a dokladů nutných k doložení akceschopnosti jednotky. Dále obsahuje i tabulku minimálního vybavení OOPP a tabulku orientační životnosti OOPP. Opět se jedná o výtah z platné legislativy a celý dokument lze chápat jako doporučení jak akceschopnost dokladovat. Dokument se bude dále vyvíjet a upravovat dle aktuální situace.


26.1.2017 Přidány nové informace o dotacích. Více v sekci dotace


24.1.2017 Připomenutí nového zákona o požární ochraně č.133/1985 s platností od 1.8.2017. Více v sekci dokumenty

Vážení kolegové, rádi bychom Vás upozornili na zákon č.229/2016 kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Sb., kterým se mění i zákon č.133/1985 Sb.

Základní změny:
§ 6a Posouzení požárního nebezpečí
§ 6b Dokumentace zdolávání požárů
§ 6c Nový paragraf definující stanovující prováděcí právní předpisy
Mění sankce v § 76c a § 76d
Mění § 85 definující zvláštní požární dozor.
Dále zrušuje a upravuje další paragrafy

Členové AV JSDH v nejbližší době obdrží výtah ze zákona č.229/2016 týkající se změny zákona o PO a úplné znění zákona č.133/1985 Sb. platného od 1.8.2017


13.1.2017 Vydání nových a upravených listů bojového řádu jednotek.  Více v sekci dokumenty

Vážení kolegové, rádi bychom Vás informovali o novém pokynu GŘ HZS. Jedná se o SIAŘ 61/2016, který upravuje metodické listy a zavádí nové.

Jedná se o:
1. Metodický list č. 4 kapitoly N
2. Metodický list č. 6 kapitoly N
3. Metodický list č. 14 kapitoly N
4. Metodický list č. 25 kapitoly P
5. Metodický list č. 9 kapitoly L
6. Metodický list č. 15 kapitoly L
7. Metodický list č. 5 kapitoly T
8. Bojový řád jednotek požární ochrany se doplňuje o metodické listy č. 49 kapitoly P, č. 14 kapitoly S a č. 6 až č. 8 kapitoly T:

T 5 vstup do obydlí
T 6 svahové deformace
T 7 havarijní kácení dřevin
T 8 hašení a řezání vysokotlakým zařízením
S 14 zásahy v objektech Vězeňské služby
P 25 hašení vodou el zařízení pod napětím do 400 V
P 49 trubicová fotovoltaika
N 4 nebezpečí ionizujícího záření
N 6 nebezpečí pádu
N 14 nebezpečí úrazu elektrickým proudem
L9 dekontaminace RaL
L15 únik amoniaku


 

Článek z Rescue reportu 5+6/2016