Aktuality

6. dubna 2016

Vážení kolegové,

nějakou chvíli trvalo, než jsme připravili výsledky naší téměř půlroční práce do takové podoby, abychom vám je mohli představit a abyste je mohli využívat. V souladu s našimi dosavadními prohlášeními se snažíme v maximální míře vám být nápomocní ve vaší zodpovědné práci, kterou bychom vám rádi co nejvíce zjednodušili. Jako první a nejdůležitější dokument jsme pro vás připravili souhrn současné legislativy, která díky změně občanského zákoníku doznala největších změn. V záložce dokumenty naleznete mimo materiálu Metodika a problematika členství v JSDHO, také praktickou přílohu Dohoda o členství v JSDHO, doplněnou o Dodatek k dohodě o členství v JSDHO pro strojníky. Samozřejmostí zůstává, že tyto materiály vám poskytujeme zcela zdarma a bez nutnosti registrace. Chcete-li nadále využívat našich služeb a zapojit se tak mezi vzdělané a osvícené velitele jednotek, budeme rádi, když se pomocí vyplněné Přihlášky stanete našim členem a pomůžete nám třeba zpětnou odezvou zlepšit postavení a vzdělanost velitelů JSDH obcí.


7. dubna 2016

Rádi bychom také otevřeli diskuzi nad Nařízením vlády č. 352/2003 Sb. o o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků. Konkrétně se nám jedná o periodické zdravotní prohlídky a zejména jejich četnost.

Dle současné legislativy se periodické zdravotní prohlídky provádějí u členů JSDHO jednou za dva roky, a to i pro Nosiče dýchací techniky (NDT). Vzhledem k náročnosti zásahů při použití dýchací techniky (DT), jsme přesvědčeni, že potřeba chránit zdraví NDT je vyšší, což bychom chtěli dosáhnout zejména častější periodickou zdravotní prohlídkou, obdobně jak je tomu u HZSp a HZS, tedy v intervalu jednou za rok.

Jsme si vědomi větší časové náročnosti a také finančním zatížení jednotek, ale jsme přesvědčeni, že přínos je podle nás o hodně vyšší než vynaložená investice. Vycházíme přitom z toho, že zdraví nás a našich kolegů je nejdůležitější a včasná, tedy častější prohlídka může včas odhalit případné zhoršení zdravotního stavu a zabránit případné újmě, která by mohla vzniknou jejím pozdním odhalením.

V návrhu úpravy Nařízení vlády č. 352/2003 Sb. jsme již zapracovali případnou právní úpravu a rádi bychom se vás zeptali, zda-li stejně jako my sdílíte tuto potřebu změny příslušného nařízení vlády a jaký máte na tuto problematiku názor, a to i třeba v případě vašeho nesouhlasu. Za projevení vašeho názoru v diskuzi nebo prostřednictvím e-mailu vám předem děkujeme.

Jak se stát členem?

Jak se stát členem Asociace řeší článek III. stanov

Read More

Dokumenty

Přihláška do Asociace


Metodika a problematika členství v JSDHO – formát *.docx  –  formát *.pdf


Návrh novely Nařízení vlády č. 352/2003 Sb.

 • k otevření nebo stažení ve formátu – *.pdf

Dotační titul na DA a stavbu a opravy zbrojnic v majetku obcí 

Mimo podprogramu pořízení nové cisternové automobilové stříkačky a technického zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 – T 815, které se týkalo pouze jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III bude možné nově čerpat dotaci na pořízení dopravního automobilu a stavby požární zbrojnice a to i pro JSDH obcí kategorie JPO V.

MV ČR GŘ HZS vyhlásilo a sdělilo obcím výsledky programu Dotace pro jednotky SDH obcí

Jedná se o účelové investiční dotace určené na stavby a rekonstrukce hasičských zbrojnic a pořízení nových vozidel DA na rok 2017.

Zápis v obchodním rejstříku

Stanovy Asociace v obchodním rejstříku

Odborné skupiny

Skupina legislativní

 • garant člen rady Filip Foukal

Skupina strojní

 • garant člen rady Hynek Obroučka

Skupina odborné služby (technická, spojová, CHTS)

 • garant člen rady Pavel Viktorin

Skupina vzdělávání a prevence

 • garant člen rady Tadeáš Hlinka

Skupina koncepce PO

 • garant člen rady Josef Černý

Máte-li zájem stát se členem odborné skupiny, dejte nám prostřednictvím e-mailu skupiny@avjsdh.cz vědět, o práci v jaké skupině byste měli zájem, a přiložte stručný popis toho, co k dané problematice můžete nabídnout.

Zástupci

Zástupci Asociace jsou vesměs veřejně působící osoby s vysokým morálním kreditem a autoritou, působící jako velitelé jednotek SDH. Za většinu z nich hovoří dlouholetá praxe a zejména výsledky a také snaha přispět ke zlepšení postavení jednotek v obcích.

Vedení Asociace

 • prezident spolku – Jiří Sucharda – velitel JSDH Varnsdorf

Členové rady:

 • Tadeáš Hlinka – velitel JSDH Horní Maršov
 • Pavel Viktorin – velitel JSDH Špindlerův Mlýn
 • Josef Černý – velitel JSDH Ostrov
 • Filip Foukal – velitel JSDH Klášterec nad Ohří
 • Hynek Obroučka

Proč jsme vznikli

Největším důvodem vzniku Asociace je skutečnost, že zde existuje několik subjektů, které sdružují a zastřešují české a moravské dobrovolné hasiče, neexistuje zde však žádná organizace zastřešující jednotky SDH obcí a jejich velitele.

Vzor k založení Asociace jsme si částečně převzali od Asociace velitelů HZSp a také v zahraničí. Většina ze zakladatelů Asociace jsou dlouholetí zkušení velitelé jednotek SDH, kteří chtějí přispět ke zlepšení postavení jednotek v obcích.

Je důležité, že hned od počátku jasně ukazujeme, že problém, který chceme řešit je celorepublikový a proto sdružujeme příznivce nebo členy ve většině krajů.

O nás

Asociace vznikla zápisem do rejstříkového spolku 27. října 2015. Myšlenka na organizaci, nebo spíše na orgán, který by zastřešoval tzv. výjezdové jednotky je stará téměř dvacet let a jedním z duchovních otců Asociace je varnsdorfský velitel JSDH Jiří Sucharda.

Přesto, že se uskutečnila celá řada setkání velitelů, kde se o vzniku něčem podobném diskutovalo, nikdy se záměr nepodařilo uskutečnit. Hybnou silou, která nakonec korunovala vznik Asociace, byl mladý podkrkonošský velitel Tadeáš Hlinka, který myšlenku Asociace opět zvedl a uskutečnil setkání velitelů u příležitosti Pyrocaru 2014.

Tam se ukázalo, že o vznik podobné organizace je stále velký zájem a proto začaly přípravy. Ty trvaly více jak rok a nyní je Asociace založená a připravená chránit zájmy a práva velitelů JSDH.

Co chceme

Chceme vytvořit organizací, která zastřeší velitele jednotek, metodicky jim pomůže a postupně se stane neopomenutelným partnerem k jednání pro státní a veřejnou správu a pro Hasičský záchranný sbor. Nebráníme se přitom spolupráci s jakoukoliv organizací působící na poli požární ochrany. Doufáme, že se časem staneme partnery s jediným cílem – společně pomoci velitelům jednotek v jejich náročné a zodpovědné práci.

Jasně deklarujeme, že nechceme být dalším podnikatelským subjektem, nechceme být součástí žádné současné stávající hasičské organizace, a především nechceme finančně parazitovat na svých jednotkách a zřizovatelích. Nebráníme se vyjednávání na zajímavých produktech pro hasiče, ale pouze v roli odborníků se zkušenostmi, kteří vědí, co potřebují.

Případné vlastní produktů necháme na obchodních společnostech, a pokud budeme přesvědčeni o jejich zajímavosti a správnosti, jsme připraveni jim zajistit mezi našimi členy propagaci. Stejným postupem ostatně jdou i ostatní hasičské organizace.

Co nechceme

Nechceme z obcí, z velitelů, ani z jednotek tahat peníze, i když i ty budeme v omezené míře do budoucna potřebovat. Členský příspěvek v rozumné výši na pokrytí provozu spolku plánujeme od roku 2017. Prostředky na činnost Asociace (nemyslíme tím, na vlastní činnost, ale např. na pomůcky pro velitele) chceme získávat především od sponzorů a z dotací.

Společně chceme budovat a obnovovat vysoký morální kredit jednotek a jejich velitelů a proto se nebudeme zapojovat do aktivit spojených s prodejem a distribucí a alkoholových a tabákových výrobků.