Workshop „Údržba DT Dräger“

V sobotu 4. června se uskutečnil první letošní workshop, a to ve spolupráci s firmou Dräger.

Tento workshop byl určen hlavně pro jednotky disponující s dýchací technikou od této firmy, kdy se zúčastnění hlavně seznámili s tím, jak provádět kontrolu dýchacího přístroje před použitím a poté jak správně provést údržbu přístroje po použití.

Tohoto workshopu se zúčastnili členové z jednotek Polepy, Jenštejn, Černý Důl a Trutnov Horní Staré Město.

Závěrem patří poděkování firmě Dräger za možnost uskutečnit tento workshop a lektorovi Jaroslavu Běšťákovi.