AktualityX

6. dubna 2016

Vážení kolegové,

nějakou chvíli trvalo, než jsme připravili výsledky naší téměř půlroční práce do takové podoby, abychom vám je mohli představit a abyste je mohli využívat. V souladu s našimi dosavadními prohlášeními se snažíme v maximální míře vám být nápomocní ve vaší zodpovědné práci, kterou bychom vám rádi co nejvíce zjednodušili. Jako první a nejdůležitější dokument jsme pro vás připravili souhrn současné legislativy, která díky změně občanského zákoníku doznala největších změn. V záložce dokumenty naleznete mimo materiálu Metodika a problematika členství v JSDHO, také praktickou přílohu Dohoda o členství v JSDHO, doplněnou o Dodatek k dohodě o členství v JSDHO pro strojníky. Samozřejmostí zůstává, že tyto materiály vám poskytujeme zcela zdarma a bez nutnosti registrace. Chcete-li nadále využívat našich služeb a zapojit se tak mezi vzdělané a osvícené velitele jednotek, budeme rádi, když se pomocí vyplněné Přihlášky stanete našim členem a pomůžete nám třeba zpětnou odezvou zlepšit postavení a vzdělanost velitelů JSDH obcí.


7. dubna 2016

Rádi bychom také otevřeli diskuzi nad Nařízením vlády č. 352/2003 Sb. o o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků. Konkrétně se nám jedná o periodické zdravotní prohlídky a zejména jejich četnost.

Dle současné legislativy se periodické zdravotní prohlídky provádějí u členů JSDHO jednou za dva roky, a to i pro Nosiče dýchací techniky (NDT). Vzhledem k náročnosti zásahů při použití dýchací techniky (DT), jsme přesvědčeni, že potřeba chránit zdraví NDT je vyšší, což bychom chtěli dosáhnout zejména častější periodickou zdravotní prohlídkou, obdobně jak je tomu u HZSp a HZS, tedy v intervalu jednou za rok.

Jsme si vědomi větší časové náročnosti a také finančním zatížení jednotek, ale jsme přesvědčeni, že přínos je podle nás o hodně vyšší než vynaložená investice. Vycházíme přitom z toho, že zdraví nás a našich kolegů je nejdůležitější a včasná, tedy častější prohlídka může včas odhalit případné zhoršení zdravotního stavu a zabránit případné újmě, která by mohla vzniknou jejím pozdním odhalením.

V návrhu úpravy Nařízení vlády č. 352/2003 Sb. jsme již zapracovali případnou právní úpravu a rádi bychom se vás zeptali, zda-li stejně jako my sdílíte tuto potřebu změny příslušného nařízení vlády a jaký máte na tuto problematiku názor, a to i třeba v případě vašeho nesouhlasu. Za projevení vašeho názoru v diskuzi nebo prostřednictvím e-mailu vám předem děkujeme.