Dotace

Investiční dotace v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ v roce 2023

Více informací o této dotaci naleznete zde


Investiční dotace v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ v roce 2020

Více informací o této dotaci naleznete zde

  • 29.4.2019 doplněny nové informace k dotaci

MV ČR GŘ HZS vyhlásilo a sdělilo obcím výsledky programu Dotace pro jednotky SDH obcí 2017

Jedná se o účelové investiční dotace určené na stavby a rekonstrukce hasičských zbrojnic a pořízení nových vozidel DA na rok 2017.

Dotační titul na DA a stavbu a opravy zbrojnic v majetku obcí 2016

Mimo podprogramu pořízení nové cisternové automobilové stříkačky a technického zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 – T 815, které se týkalo pouze jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III bude možné nově čerpat dotaci na pořízení dopravního automobilu a stavby požární zbrojnice a to i pro JSDH obcí kategorie JPO V.