Dotazník odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů

Na základě schůzky členů Asociace velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů z.s. (dále jen AVJSDH) s náměstkem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky pro integrovaný záchranný systém a operační řízení genmjr. Ing. Petrem Ošlejškem, Ph.D. byl vytvořen dotazník k odborné přípravě jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále jen JSDH).

Průzkumu se zúčastnilo celkem 628 respondentů z řad velitelů jednotek a družstev JSDH. Zastoupeny jsou všechny kategorie jednotek od JPO II po JPO N.

Okruhy otázek byly zaměřeny na způsob a provedení základní a cyklické odborné přípravy JSDH ve všech krajích České republiky. Součástí průzkumu jsou i požadavky a podněty velitelů jednotek.

S výsledky dotazníku jsme na společné schůzce seznámili náměstka generálního ředitele HZS ČR genmjr. Petra Ošlejška.

Vyhodnocení průzkumu přikládáme v příloze.

Zpracovali: Petr Gajdošík, Ing. Ondřej Novák