O nás

Asociace vznikla zápisem do rejstříkového spolku 27. října 2015. Myšlenka na organizaci, nebo spíše na orgán, který by zastřešoval tzv. výjezdové jednotky je stará téměř dvacet let a jedním z duchovních otců Asociace je varnsdorfský velitel JSDH Jiří Sucharda.

Přesto, že se uskutečnila celá řada setkání velitelů, kde se o vzniku něčem podobném diskutovalo, nikdy se záměr nepodařilo uskutečnit. Hybnou silou, která nakonec korunovala vznik Asociace, byl mladý podkrkonošský velitel Tadeáš Hlinka, který myšlenku Asociace opět zvedl a uskutečnil setkání velitelů u příležitosti Pyrocaru 2014.

Tam se ukázalo, že o vznik podobné organizace je stále velký zájem a proto začaly přípravy. Ty trvaly více jak rok a nyní je Asociace založená a připravená chránit zájmy a práva velitelů JSDH.

Co chceme

Chceme vytvořit organizací, která zastřeší velitele jednotek, metodicky jim pomůže a postupně se stane neopomenutelným partnerem k jednání pro státní a veřejnou správu a pro Hasičský záchranný sbor. Nebráníme se přitom spolupráci s jakoukoliv organizací působící na poli požární ochrany. Doufáme, že se časem staneme partnery s jediným cílem – společně pomoci velitelům jednotek v jejich náročné a zodpovědné práci.

Jasně deklarujeme, že nechceme být dalším podnikatelským subjektem, nechceme být součástí žádné současné stávající hasičské organizace, a především nechceme finančně parazitovat na svých jednotkách a zřizovatelích. Nebráníme se vyjednávání na zajímavých produktech pro hasiče, ale pouze v roli odborníků se zkušenostmi, kteří vědí, co potřebují.

Případné vlastní produktů necháme na obchodních společnostech, a pokud budeme přesvědčeni o jejich zajímavosti a správnosti, jsme připraveni jim zajistit mezi našimi členy propagaci. Stejným postupem ostatně jdou i ostatní hasičské organizace.

Co nechceme

Nechceme z obcí, z velitelů, ani z jednotek tahat peníze, i když i ty budeme v omezené míře do budoucna potřebovat. Členský příspěvek v rozumné výši na pokrytí provozu spolku plánujeme od roku 2017. Prostředky na činnost Asociace (nemyslíme tím, na vlastní činnost, ale např. na pomůcky pro velitele) chceme získávat především od sponzorů a z dotací.

Společně chceme budovat a obnovovat vysoký morální kredit jednotek a jejich velitelů a proto se nebudeme zapojovat do aktivit spojených s prodejem a distribucí a alkoholových a tabákových výrobků.

Proč jsme vznikli

Největším důvodem vzniku Asociace je skutečnost, že zde existuje několik subjektů, které sdružují a zastřešují české a moravské dobrovolné hasiče, neexistuje zde však žádná organizace zastřešující jednotky SDH obcí a jejich velitele.

Vzor k založení Asociace jsme si částečně převzali od Asociace velitelů HZSp a také v zahraničí. Většina ze zakladatelů Asociace jsou dlouholetí zkušení velitelé jednotek SDH, kteří chtějí přispět ke zlepšení postavení jednotek v obcích.

Je důležité, že hned od počátku jasně ukazujeme, že problém, který chceme řešit je celorepublikový a proto sdružujeme příznivce nebo členy ve většině krajů.