Pracovní schůzka s náměstkem GŘ HZS ČR pro IZS a operační řízení brig. gen. Ing. Petrem Ošlejškem Ph.D.

V úterý 13. prosince proběhla pracovní schůzka představitelů AVJSDH s náměstkem generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení brig. gen. Ing. Petrem Ošlejškem Ph.D. Za asociaci se schůzky zúčastnil prezident Tadeáš Hlinka a člen rady Ing. Ondřej Novák.

Generál Ošlejšek nás seznámil s dotačními tituly pro jednotky SDH obcí vypsanými na rok 2023. HZS chystá zjednodušení dotačních žádostí, sjednocení pravidel a zlepšení pomoci obcím s jejich realizacemi. V roce 2023 se navýší objem prostředků pro Investiční dotace na pořízení CAS na 400 milionů Kč. Výše dotace na CAS z rámcové dohody bude činit 4 miliony Kč. Dotace by mohla pokrýt nákup 100 ks nových CAS pro JSDH. Do dotačního titulu na pořízení DA, přívěsů a zbrojnic půjde 450 mil. Kč. Nově bude možnost pořídit přívěsné vozíky s celkovou váhou do 750 kg i nad 750 kg.

Dotace z IROP II budou realizovány prostřednictvím MAS pro obce do 25 000 obyvatel. HZS připraví seznam prostředků, na které bude možnost čerpat dotace.

Neinvestiční dotace na akceschopnost JPO II je dlouhodobě nízká, GŘ HZS chce do budoucna navýšit objem finančních prostředků pro tento dotační titul. Cílem je alespoň 200 mil. Kč.

Byli jsme seznámeni se stavem vyplácení náhrad za požár v NP České Švýcarsko. Dotace slouží na zpětné vykrytí nákladů za zásah. Součástí jsou i odměny pro zasahující hasiče. Pro obce, které si nezažádali o dotaci nebo pochybili v žádosti bude vypsán nový termín podání.

Generál Ošlejšek nás informoval o vzniku meziresortní skupiny pro řešení lesních požárů.

Dalším tématem schůzky byl náš požadavek na sjednocení využití programu Port.All ve všech krajích ČR. Program bude aktualizován a vylepšen, sjednotí se možnosti jeho využití.

Zajímali jsme se rovněž o podporu získání řidičských oprávnění skupiny C. Místo pro jednotky neefektivních kurzů v Hlučíně by do budoucna bylo možné žádat o krajskou dotaci se spoluúčastí obce a člena JSDH na realizaci výuky v místě bydliště.

Palčivým problémem jednotek je uvolňování členů zaměstnavatelem k mimořádným událostem. V ČR je jedním z motivačních prvků refundace ušlé mzdy zaměstnavateli. S problémy s uvolňováním členů se potýkají všechny okolní země včetně Rakouska a Německa. V každé zemi je odlišný systém organizace dobrovolných jednotek i odlišný systém podpory zaměstnavatelů. K vyřešení tohoto problému neexistuje jednoduché řešení.

Velkým tématem je i odměňování členů jednotek, probrali jsme různé možnosti a varianty. Vhodné by bylo změnit Dohody o činnosti v jednotce na Dohody o provedení práce nebo na Dohody o pracovní činnosti. Díky těmto dohodám by došlo ke snadnějšímu odměňování členů a zároveň i k jednoduššímu odškodňování úrazů.

Probrali jsme i vznik Průkazu člena JSDH, jeho jednotný vzor a využití. Vydávat by ho mohly obce na své náklady. Dotkli jsme se i možnosti jednotného stylu slavnostní uniformy pro jednotky. Na závěr schůzky jsme se domluvili na vzniku společného Memoranda o spolupráci mezi AVJSDH a GŘ HZS ČR.