Proč jsme vznikli

Největším důvodem vzniku Asociace je skutečnost, že zde existuje několik subjektů, které sdružují a zastřešují české a moravské dobrovolné hasiče, neexistuje zde však žádná organizace zastřešující jednotky SDH obcí a jejich velitele.

Vzor k založení Asociace jsme si částečně převzali od Asociace velitelů HZSp a také v zahraničí. Většina ze zakladatelů Asociace jsou dlouholetí zkušení velitelé jednotek SDH, kteří chtějí přispět ke zlepšení postavení jednotek v obcích.

Je důležité, že hned od počátku jasně ukazujeme, že problém, který chceme řešit je celorepublikový a proto sdružujeme příznivce nebo členy ve většině krajů.