Workshop – Osobní ochranné prostředky a vliv jejich správné údržby na zdraví hasičů 10.6.2023

Druhý workshop v letošním roce proběhl 10. června v jihočeské obci Čestice ve spolupráci se společností KTH CHEM Professional vedený Kateřinou Procházkovou Havlíkovou. Téma tohoto workshopu bylo – Osobní ochranné prostředky a vliv jejich správné údržby na zdraví hasičů. V úvodu byli všichni seznámeni s údržbou OOP po zásahu, praktickými zkušenostmi a představením produktů potřebných k čistění a údržbě. Následovalo téma, které je mnohdy podceňováno a moc se o něm v České republice zatím veřejně nemluví, a proto bylo velice zajímavé a upřímné. Jednalo se o informace, průzkumy a statistiky o výskytu rakoviny a dalších nemocí u hasičů z mnoha zemí.
Nechyběla ani praktická ukázka údržby přileb, zásahové obuvi, rukavic a obleku ve školicí místnosti místní hasičské stanice. Pak proběhla menší přestávka, během které místní jednotka připravila techniku a čisticí prostředky pro praktickou ukázku použití aktivní pěny na mytí mobilní požární techniky. Závěrem celého workshopu byly zodpovězeny veškeré dotazy ke zmíněným tématům a diskuse.

Workshopu se zúčastnilo celkem 12 účastníků z 5-ti jednotek a to JSDH Čestice, Olešnice, Folmava, Domažlice a Vimperk. Děkujeme všem zúčastněným za aktivní přístup a KTH CHEM Professional v zastoupení Kateřiny Procházkové Havlíkové za profesionalitu a ochotu během celého programu workshopu.