Workshopy

17.5.2021 „Speciální kurz Modré majáky pro JPO“

Další připravovaný Workshop (01-2021) je „Speciální kurz Modré majáky pro JPO“, který probehně v neděli 11.7.2021 v Hradci Králové.
Přihlášky můžete zasílat do 31.5.2021 na adresu: prihlasky.avjsdh@gmail.com

Více informací zde, objednávky zde.

1.8.2020 Workshop „D“ program

Dne 1.8.2020 proběhl další ze série workshopů určené pro dobrovolné hasiče a zejména pro jejich velitele a strojníky. Předmětem workshopu bylo téma „D“ program a použití hasicích pěn. Účastnilo se ho na 60 členů JSDH a to z jednotek Horní Maršov, Čestice, Třemošnice, Žlebské Chvalovice, Lipovec, Vestec, Herálec, Meziměstí, Mníšek pod Brdy, Žďár nad Sázavou, Hlásná Třebáň, Ústí nad Orlicí, Domažlice, Dolní Břežany a Písek.
První část byla teoretická a vedli jí zkušení kolegové z HZS PS Beroun, kteří mají s tímto dlouhodobé zkušenosti a podílejí se na implementaci „D“ programu do stávajících postupů a řádů. Během prezentace byla vysvětlena taktika a postupy, technické specifikace a potřebné souvislosti. V současnosti probíhá diskuze o výhodách a nevýhodách tohoto programu, ale jako vše, i toto má své výhody i nevýhody. Při správném nasazení a dodržení postupů, se může jednat o další možnost, jak dosáhnout včasné a efektivní likvidace požáru a to i při dodržení „kultury hašení“.
Teoretická část byla podložena i o požární výpočty, které toto nasazení potvrzují a praktické zkoušky z výzkumného ústavu. Dále pak následovaly příklady z praxe z nasazení „D“ programu a to zejména při požárech uvnitř objektů či požárů motorových vozidel. Zajímavou částí bylo vysvětlení možnosti použití hasicích hřebů, jak útočných, tak i obranných a opět i v reálných případech.
Druhá teoretická část patřila tématu hasicích pěn. Tato část byla určena převážně strojníkům, kde bylo vysvětleno, jak správně nastavit přimíšení pěnidla s ohledem na specifika hasičské techniky, což není vždy tak jednoduché jak se zdá. Dále pak v souvislosti s „D“ programem byl vysvětlen systém PRO/Pak, který má taky svá specifika a při jejich dodržení se jedná o velmi dobře použitelný pomocný prostředek při hašení.

V praktické části, byly předvedeny různé druhy proudnic, hřebů a dalších pomůcek včetně kouřové clony a ženijního nástroje „Gorgui“ a všeho o čem byla v teoretické části řeč. Další část byla praktická ukázka PRO/Paku. Vše si mohli účastníci osobně vyzkoušet.

Celou dobu nám všichni kolegové z HZS PS Beroun byli k dispozici, vše vysvětlili a sdělili své zkušenosti a během diskuzí se nebránili předáváním rad a doporučením.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, co se na workshopu podíleli a zejména instruktorům a kolegům ze stanice PS Beroun, ale také i všem účastníkům, že své osobní volno vyměnili za získávání a předávání zkušeností, které mohou v budoucnu přispět k efektivnějším zásahům. Velmi si vážíme tohoto přístupu a budeme rádi ve spolupráci pokračovat.

Foto zde


25.7.2020 „Speciální kurz Modré majáky pro JPO“

V sobotu 25.7 proběhl opět na výcvikovém polygonu S-drive v Hradci Králové kurzu „Modré majáky“ pro strojníky JSDH pořádaný ve spolupráci Asociace velitelů JSDH a výcvikového centra S-drive. Na strojníky čekala nejprve hodinová přednáška se základní legislativou související s jízdou s vozidly s právem přednostní jízdy, zejména však zaměřená na dopravní nehody vozidel hasičů, kterou lektoroval Hynek Obroučka. V další teoretické části instruktoři S-drive rozebrali základní teorii ovládání vozidel v krizových situacích. Poté se strojníci střídali za volantem svých vozidel na několika stanovištích simulujících krizové situace, se kterými se mohou za volantem setkat – například krizové brždění, vyhýbací manévry, průjezd zatáčkou se zvládnutím smyku, vyzkoušeli si i rázovou desku vyvolávající neočekávaný smyk. Výcviku se zůčastnily tyto jednotky – JSDH Rudná, Písek, Ústí na Orlicí, a Jenštejn.

Foto zde


19.3..2020 Workshop „D“ program

Další připravený Workshop (02-2020), tentokrát na „D“ program (včetně PROpaku). Termín je 1.8.2020 v Berouně.
Více informací obdrží členové emailem, ostatní na vyžádání.
Přihlášky do 26.1.2020, kurz není zpoplatněn, členové AV JSDH mají přednost v umisťování do kurzu.

Přihlášku naleznete zde


9.1.2020 Workshop „Výcvik na vodě“

máme zde první informace k plánovanému výcviku na vodě. Tento výcvik by byl řízen a dělán pod hlavičkou Vodní Záchranné Služby na Labi a slalomovém kanálu v Roudnici nad Labem. Termín toho výcviku by byl 11 – 12.9.2020.

Předběžný časový plán a osnova výcviku:

11.9. ( pátek ) příjezd do 16:30 ubytování vedle kanálu v chatkách

11.9. od 17:00 do 19:00 výcvik na stojaté vodě

– následuje volná zábava ( né moc divoká, druhý den bude perný )

12.9. od 9:00 do cca 13 – 14. hodiny výcvik v kanále ( brodění, zdolávání proudu bez lodě, „sebezáchrana“, rafty – ovládání, záchrana tonoucího, + další překvapení od VZZ )

Předběžná cena na osobu vychází cca 1000 Kč ( zahrnuje výcvik, poplatek za kanál, ubytování – bez stravy )

Podmínkou vstupu do kanálu je určitě záchranná vesta, boty ( stačí nějaká starší sportovní bota ) přilba ( může být i lezecká ) a pak samozřejmě raft + pádla – toto není v ceně výcviku a musíme si zařídit. Je třeba napsat, kdo si toto sežene sám, jinak mohu po dohodě zařídit hromadné půjčení v půjcovně. Komplet set bez přileb vycházi na cca 1500 Kč / den ( pro 6 osob )

Termín přihlášek do 16.1.2020 kvůli „zabookování“ kanálu.

Přihlášku naleznete zde


1-3.11.2019 Workshop „WEBER Rescue-vyprošťování u dopravních nehod“ – Budislav

Série výcviků „Vyprošťování u DN“ pokračovala v Budislavi 1. – 3. listopadu 2019. Kurz byl tentokrát rozšířen o výcvik s nástrojem Hooligan tool, a také to bylo poprvé, kdy se jednalo o výcvik s mezinárodní účastí.

Třídenní akce započala v pátek, kdy se představili instruktoři Weber Rescue, organizační tým Asociace Velitelů JSDH a Rescue Profi Academy. Dále byly představeny společnosti, bez nichž by akce nemohla proběhnout a to Luing Pyrex a Recycling kovové odpady a.s. Poté již začala teoretická část kurzu a to taktikou zásahu, nebezpečím a jinými faktory, které mohou ovlivnit zásahy. Důležitou částí této přípravy byla i stabilizace vozidel a specifika vozidel na alternativní a hybridní pohony. Závěrem prvního dne byla diskuze mezi účastníky, kdy se hovořilo o reálných zásazích z praxe účastníků výcviku.

Druhý den, pokračoval výcvik v areálu společnosti Recycling ve Vysokém mýtě. Na účastníky čekaly 3 události, které vycházely z reálných havárií.

Celá tato praxe byla velmi náročná, ale tím den nekončil, byla totiž připravená ještě jedna reálná situace. Vozidlo, na které spadl strom. Úkol byl jasný, vyprostit vozidlo z pod stromu. Instruktoři vysvětlili postup stabilizace vozidla a stromu a účastníci tak zahájili práci podle domluvené taktiky. Opět přišlo na řadu několik alternativ uvolnění vozidla. Úplně posledním úkolem bylo vyproštění osoby z pod stromu za použití ručních nástrojů. Opět bylo předvedeno několik alternativ včetně „ZZ“ řezu.

Třetí den byl zahájen ve výcvikovém areálu Rescue Profi Academy v Budislavi, kdy byly přichystány tři vozidla a vysokozdvižný vozík, pod kterým byla zaklíněné osoba. Na vozidlech probíhal výcvik s nástrojem „Hooligan“, který začíná být více používán i v ČR, ačkoli k němu není dostatečný výcvik, ale toto měl tento den změnit a také změnil. Po základním představení nástroje, jeho možností a alternativ postupů se přešlo k praxi. I když byla spousta postupů vyzkoušena, zdaleka nedošlo k vyčerpání všech možností využití tohoto nástroje. Z tohoto důvodu se ve spolupráci s Rescue Profi Academy připravuje čistě speciální výcvik zaměřený na práci s tímto nástrojem.

Celý tento výcvik byl sice náročný, ale zároveň i velmi přínosný. Na závěr proběhlo předání zpětné vazby mezi účastníky a organizátory, která všechny potěšila. Výcvik byl hodnocen pozitivně a každý se naučil něco nového, co může reálně použít v praxi.

Závěrem je potřeba poděkovat všem účastníkům, instruktorům a realizačnímu týmu. Věříme, že podobných akcí a výcviků bude přibývat a že i v řadách českých hasičů, jak dobrovolných, tak i profesionálních, se budou rozšiřovat nejnovější světové postupy vycházející z reálné praxe.


5.1.2019 „Speciální kurz Modré majáky pro JPO“

V sobotu 5. 10. 2019 se konal další ze série výcviků pořádaných AV JSDH ve spolupráci s polygonem S-Drive v Hradci Králové. I když program je jasný, pokaždé je tomu nakonec jinak, a bylo tomu tak i nyní, kdy nás tento den uvítal souvislým deštěm.

V první části, teoretické přípravě, se účastníci mohli poučit z prezentace a přednášky, která shrnovala dopravní nehody vozidel IZS a jejich rozbor. Součástí byla i specifika jednotlivých vozů, jejich vlastností a parametrů.

Další přednášku měl instruktor jízd, který se zaměřil na fyziku jízdy, nebezpečné situace, simulace a hlavně s postupy jak situaci zvládat. Poté proběhly dotazy a příprava na samotný polygon.

Velkou výhodou bylo, že výcviku se účastnila všechna vozidla, která dovezla účastníky a nejen cisterny, takže každý si mohl vyzkoušet jízdu i dopravním či velitelským vozem, nebylo potřeba čekat a jízdy byly opravdu plynulé a svižné. Vždy po uceleném celku se posádky vystřídaly, aby se dostalo na každého.

Pro všechna vozidla byly připraveny shodné situace: brzdění za sucha, za mokra, částečně za sucha a mokra a to v rozdílných rychlostech. Každý měl tedy možnost porovnat rozdíly. Následoval průjezd zatáčkou za mokra a opět v různých rychlostech.

Poté proběhl krátký rozbor a přesun na nejzajímavější část a to na trhací desku, kde na vozidla za mokra a za různých rychlostí čekal smyk na zadní nápravu, nejprve v jednom směru a pak náhodně.

Celou dobu vše sledoval a řídil instruktor a pomocí radiostanice radil řidičům co a jak dělat. Na úplném konci proběhlo předání osvědčení o účasti a rozbor situací včetně zpětné vazby od účastníků.

Všichni byli spokojeni a závěrečný potlesk a poděkování instruktorům toho byl důkazem. Tímto bychom chtěli poděkovat instruktorům Hynkovi Obroučkovi a Josefovi Čmuchálkovi. Poděkování patří i polygonu S-Drive, kde výcvik proběhl a také všem účastníkům.

Dalším připravovaným výcvikem je workshop „Speciální postupy při vyprošťování u dopravních nehod a práce s nástrojem Hooligan“, který proběhne 1.-3. 11. 2019 v Budislavi.


25.3.2019 „Fire Dragon 2019“ 4-5.5.2019

Dobrovolní hasiči, zase o krok dále… Nedávné zásahy jednotek, zejména zásahy u požárů objektů, přispěly k zaměření výcviku na zdolávání těchto událostí s účelem zvýšit efektivitu zásahu a zvýšit šanci na přežití zachraňovaných osob. Často dobrovolná jednotka dorazí na místo jako první a je jejím prvním úkolem vždy záchrana osob a následně zdolání požáru. Již v minulosti probíhaly obdobné výcviky, ale tento byl zase o několik kroků těžší a je srovnatelný s výcvikem profesionálních jednotek v zahraničí, neboť se tento výcvik odehrával ve výcvikovém zařízení, které putuje celou Evropou a ne každému je tento výcvik umožněn. Akce se konala 4.-5.5.2019 v Čestlicích. Výcvik probíhal ze začátku standardně, tzn. bezpečnost na požářišti, taktika, technika, 3D hašení, bezpečnost dýchací techniky atd. Tato část byla spíše opakováním. Následná část výcviku, praktická, byla již zase o krok dál, než předchozí výcviky. Jednalo se o sestoupení celé družstva po schodech do hořícího objektu, kde bylo nutno překonat hořící schody, poté byl proveden násilný vstup do hořící části objektu, kde byl požár kuchyně s hořícími jedlými tuky (fritéza) a následně do dalších prostor zasažených taktéž požárem (obytná místnost). Během této akce se náhle měnili podmínky a začínalo se znovu rozhořívat na různých místech a jednotka musela řešit nepředvídatelné situace. Jednotka vstupoval po čtyřech hasičích a to celkem dvakrát. Ve výcvikovém kontejneru byl reálný oheň, zakouření a vysoké teploty, časté změny situace a nepředvídatelné okolnosti (řízené instruktorem a obsluhou), a vše museli hasiči vyřešit a zvládnout i ve stresových situacích. Dobrovolné jednotky z Horního Maršova, Rudná, Polepy, Písek, Vestec, Jenštejn, Jíloviště, Špindlerův Mlýn a jednotka HZSp Čepro Bělčice plně splnily veškeré úkoly na výbornou. . Celý výcvik v reálných podmínkách přispěje k reálné vyšší bezpečnosti občanů, poněvadž jednotka se na ty nejnebezpečnější situace připravila v bezpečí výcvikového kontejneru. Nutno podotknout, že jednotky Vestec a Jenštejn, ač zařazeny do JPOV prošly tímto výcvikem a zvládly vše, s čím se musejí vypořádat i jednotky zařazeny do vyšších kategorií a tímto jim patří mimořádné uznání. Je dobré vědět, že chuť ke zdokonalování, chuť k výcviku a osobní nasazení nezná hranic kategorií a zřizovatelé mohou být na tyto jednotky právem pyšní. Poděkování patří všem účastníkům, instruktorům, organizátorům, společnosti Dräger Safety, která výcvik zajistila a jednotce Vestec a Rudná za zajištění CAS.

Další výcviky se připravují, jedná se o pokračování „Vyprošťování u dopravních nehod s Weber Rescue Systems“, kurzy jízd „Modré majáky pro JPO“ se společností S-Drive, tak i nově připravujeme kurz „Vnikání do uzavřených prostor“, „Údržba DT Dräger“ pro techniky a nositele DT, „Údržba hasičské výstroje s KOOR Chemie“. O termínech a kurzech se můžete informovat na webu a facebooku Asociace velitelů JSDH.

Foto zde


23.3.2019 „Speciální kurz Modré majáky pro JPO“

Polygon v Hradci Králové dne 23.3.2019 opět patřil hasičům, respektive řidičům a strojníkům CAS. Již potřetí se zde konal speciální kurz „Modré majáky pro JPO“ pořádaný Asociací velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů (AV JSDH) a společností S-Drive, který je zaměřen na zdokonalování řízení hasičských vozidel, předcházení nehodovosti a bezpečné jízdě k zásahu, ale i nazpět. Instruktoři v teoretické části vysvětlili základní vlastnosti vozidel, bezpečnou jízdu a mnoho dalšího, zejména přednáška instruktora z AV JSDH byla zaměřena na nehodovost hasičů a zejména na jejich příčiny. Z reálných nehod se tak řidiči mohli ponaučit a připravit na další část výcviku. Po teoretické části byla část praktická, kdy se celkem 10 vozidel z 6 jednotek vydalo na trať a pod dohledem instruktorům si mohli řidiči bezpečně vyzkoušet řízení CAS za různých okolností. Krom CAS vyrazily na polygon i dopravní automobily a velitelské, a bylo možno tak si vyzkoušet rozdílnost chování vozidel. Závěrem bylo shrnutí výcviku, vyhodnocení a diskuze. Věříme, že si účastníci odnesli zkušenosti, které jim v praxi budou výhodou a přispějí tak k bezpečnosti hasičů při jízdě. Rádi bychom poděkovali všem instruktorům a zejména všem účastníkům.

Další kurz „Modré majáky pro JPO“ je naplánován na 5.10.2019 Krom tohoto kurzu se můžete těšit na workshop s Drager Safety a to ohňový kontejner Fire Dragon 2019 v Čestlicích ve dnech 5.-8.2019.

Foto zde

16.3.2019 Workshop „WEBER Rescue-vyprošťování u dopravních nehod“ – Písek

Dne 16.3.2019 se konal v městě Písku již třetí workshop na téma vyprošťování u dopravních nehod a stejně jako v předchozích případech ho pořádala Asociace velitelů JSDH ve spolupráci s WEBER RESCUE SYSTEMS, kterou v ČR zastupuje společnost LUING PYREX. Celou akci na místě zajišťovala a organizovala dobrovolná jednotka z Písku. Této akce se účastnilo na čtyřicet hasičů z deseti dobrovolných jednotek.

Cílem akce bylo předat českým hasičům zkušenosti, nové a nestandardní postupy při vyprošťování, které jsou aktuálně používány hasiči zejména v zahraničí. Nejednalo se tedy o základní výcvik, ale o výcvik speciálních postupů, které lze užít v různých situacích. V zahraničí se podobné akce konají pod názvem RESCUE DAYS (např. Polsko, Německo, Rakousko atd.) Tyto kurzy nemají sice takový široký záběr, ale i tak je možné předat to nejdůležitější, co lze v reálné praxi využít.

Akce byla rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Instruktoři byly jak z České Republiky, tak i z Polska, takže se jednalo o akci na mezinárodní úrovni. V teoretické části byla vysvětlena konstrukce vozidel, taktika a postupy, dále pak byla i část věnována vozidlům s alternativním či hybridním pohonem. V následné praktické části byly připraveny tři situace: vozidlo na kolech, vozidlo na boku a vozidlo na střeše. Hasiči ve třech skupinách si pak prošli všechny situace, vždy na nově připravených vozidlech. Veškerá vozidla byla předem zdeformována, aby simulovala reálně vozidlo po nehodě. Pod vedením instruktorů si hasiči mohli vyzkoušet tyto speciální postupy. Vždy byla provedena instruktáž, vše vysvětleno a poté následovala samotná činnost. Hasiči tak měli možnost nejen získat zkušenosti ze samotných postupů, ale i z používání různých vyprošťovacích nástrojů. Jednalo se o klasické „hadicové“ systémy s benzínovým agregátem, s agregátem na baterie a „AKU“ nástroje.
Na závěr proběhlo vyhodnocení celé akce a diskuze.

Podle závěrečných ohlasů byla akce nadmíru úspěšná a díky šířícímu se povědomí o těchto akcích se již připravuje další. Závěrem je nutné poděkovat všem účastníkům za účast, instruktorům za plné nasazení, pořadatelům za organizaci, přípravu a zajištění akce. Všem hasičům patří velké dík, za to že ve vlastním volném čase se chtějí zdokonalovat, vzdělávat a tak zvyšovat svojí odbornost pro svoji následnou výjezdovou činnost.

Foto zde


20-21.10.2018 Workshop „WEBER Rescue-vyprošťování u dopravních nehod“ – Horní Maršov

Ve dnech 20. a 21.10.2018 se uskutečnil již druhý workshop/kurz na téma vyprošťování zraněných osob u dopravních nehod. Pořadatelem této akce byla Asociace velitelů JSDH, ve spolupráci se společností Luing Pyrex (která v ČR zastupuje společnost WEBER Rescue System) a místní jednotkou Horní Maršov. Jako vždy se kapacita plně obsadila již v počátku vypsání přihlášek a účastnili se jí jednotky: JSDH Horní Maršov, JSDH Vestec, JSDH Úpice, JSDH Polepy, JSDH Žďár nad Sázavou, JSDH Žlebské Chvalovice/Třemošnice, dalšími účastníky byli kolegové z HZS a z Asociace dobrovolných záchranářu z.s. Akce zaujala i kolegy z Polské strany Krkonoš a proto navštívili z OSP OSP Kamieniec Ząbkowicki.

Jak je zvykem u obdobných Workshopů, účast instruktorů byla mezinárodní. České instruktory doplnil kolega a hlavní instruktor WEBER Rescue z Polska. Kurz byl rozdělen do dvou částí teoretické a praktické. Teoretická probíhala v sobotu, kdy si účastníci mohli vyslechnout velmi zajímavé přednášky na téma taktiky a postupů při řešení dopravních nehod, postupy vyprošťování, nové postupy (metoda Oslo, cross ramming apod.) a přednášku o alternativních pohonech vozidel a jejich specificích v případě havárie. Na závěr proběhla diskuze, kde se účastníci podělili o své zkušenosti z praxe. Vše se neslo ve velmi přátelské atmosféře a mezinárodní spolupráce hasičů neznala hranic.

Druhý den, již probíhal samotný výcvik, a to včetně detailní instruktáže, jak zacházet s vyprošťovacím zařízení. Účastníci se rozdělili do skupin, na které čekaly celkem 3 stanoviště, každé o 3 vozidlech, takže každý měl možnost reálně pracovat s nástroji. Stanoviště byla: vozidlo na kolech, vozidlo na boku a vozidlo na střeše. Všechna vozidla byla předem deformována, aby věrně simulovala účinky nárazu či nehody. V některých případech byl použit i figurant, který zastupoval zraněného řidiče. Jednotky a účastníci měli za úkol vozidlo zabezpečit, zajistit a osobu co nejšetrněji vyprostit z vozidla v co nejkratším čase. Instruktoři účastníkům zodpovídali dotazy při postupu a taktéž radili a ukazovali jak nejlépe postupovat, ale samotná činnost byla na účastnících. Během různých stanovišť si mohli vyzkoušet různé postupy, včetně zmiňovaného „cross rammingu“ a to s různými nástroji, jak „hadicovými“ tak i s „aku“ verzemi. Na závěr proběhlo vyhodnocení a doporučení jak pokračovat ve výcviku.

Celá akce proběhla podle plánu a podařilo se vše na výbornou. Závěrem patří poděkování jak organizátorům, tak účastníkům. Nemalý dík patří i společnosti www.likvidace-autovraku.com , která poskytla vozidla a prostor pro praktickou část.

Foto zde


8 – 19.10.2018 Ohnivé dračí peklo a dračí nora 2018

Pojmy dračí peklo a dračí nora, by se daly označit dva trenažéry, které byly k dispozici pro výcvik hasičů ve dnech 8.-19.10.2018. „Dračí peklo“ byl tréninkový kamion Drager Fire Dragon 7000, určený pro výcvik zdolávání požárů v uzavřených prostorech a „Dračí nora“ byl zase výcvikový trenažer vnikání a pohybu ve stísněných prostorech. Oba trenažéry jsou velmi dobře zpracovány, aby vystihly skutečné situace, pro jejichž výcvik jsou určeny. Celá akce pak měla název „Drager Fire Dragon Tour 2018“.

Tuto akci nám do České republiky přinesla společnost Drager Safety, což je známý přední výrobce hasičské techniky a výstroje. Poptávka po tomto trenažéru bylo velká, proto Asociace velitelů JSDH (AVJSDH) začala komunikovat se společností o možnosti využít tento trenažér i dobrovolným hasičům v ČR, což se nakonec po roce příprav podařilo. Akce vyvolala úspěch ještě před tím, než začala, neboť se hejtman Pardubického kraje rozhodl tuto akci podpořit dotací vybraným jednotkám v PAK ve výši 50%, čímž se skoro naplnili tři dny výcviku. Organizaci přihlášek pak v Pardubickém kraji následně převzalo KSH. Ve zbytku republiky organizaci a zprostředkování zajišťovala samotná společnost Drager a AVJSDH. Za Asociaci velitelů se účastnilo celkem 12 jednotek. Jednotky Čestice, Protivín, Stebno, Rudná, Mníšek pod Brdy absolvovali výcvik ve Zbiroze. Jednotky Svitavy, Opatovice nad Labem, Budislav, Žlebské Chvalovice, Horní Maršov, Libštát, Špindlerův Mlýn absolvovaly výcvik ve Vysokém Mýtě.
Poptávka byla vysoká a jsme rádi, že jsme mohli uspokojit naše členy, kteří se přes AVJSDH přihlásili a mohli se tak všichni výcviku účastnit. Z nedotovaných přihlášených dobrovolných jednotek byla půlka členů AVJSDH, což nás mile potěšilo.
Samotný výcvik byl rozdělen do dvou částí a to na samotný ohňový trenažér a trenažér vnikání do stísněných prostor CSE. Trenažér CSE byl vlastně speciálně vybavený přívěs, který umožňoval slanění do stísněného prostoru, který přecházel ve vodorovnou trubku s překážkami, které končila 90°kolenem vedoucím do další trubky, která byla již ve spádu a zakončena „propadlem“ za nímž byla další trubka a výlez do stanu, který byl zakouřen. Jednalo se o takovou „Dračí noru“, kde úkolem bylo nyní bez slanění a zároveň při použití izolačního dýchacího přístroje (IDP) v koncovém prostoru najít osobu a při druhém vstupu kanystr s hořlavinou a osobu či věc evakuovat stejnou cestou ven. Jednalo se o složitou činnost ve stísněném prostoru, kdy nebylo prakticky moc místa pro jakoukoliv činnost, např. o překážky se mohl zapříčit IDP apod., zejména manipulace s figurínou byla velmi obtížná. Instruktoři nás samozřejmě předem proškolili a celou dobu kontrolovali a to včetně spotřeby vzduchu v IDP, které dosahovaly většinou mezi 80-120 litry za minutu. Jednalo se o celkem náročný výcvik, ale všichni účastníci ho zvládli. Zajímavý byl i bonus instruktorů, kteří proškolili účastníky ve správném zacházení a správnou údržbou IDP, a to včetně řešení různých krizových situací a upozornili zejména na časté chyby při jejich používání.

Druhý výcvik, to už bylo opravdu dračí peklo. Peklu však předcházela důkladná příprava, školení postupů, taktiky a zejména bezpečnosti výcviku s ohledem na správné ustrojení zasahujících hasičů.
Součástí přípravy bylo i školení práce s proudnicí a to se záměrem naučit se správně proudnici obsluhovat a používat krátký puls, dlouhý puls a hašení stylem „ZOT“. Pak následoval vstup po dvojicích do trenažéru se zavodněným 1C proudem. Jako první museli vstupující hasiči postříkat dveře, aby se zjistila teplota prostoru za nimi, následně si dveře pootevřeli a dvěma krátkými pulzy ochladil prostor pod stropem a dveře se zavřeli. Pak se postup opakoval, ale místo uzavření dveří, došlo ke vstupu do trenažéru. Zde bylo připraveno několik úkolů, které ne vždy následovali postupně a instruktor si s účastníky trochu „pohrál“. Jednalo se o požár kuchyně a fritézy s následným explozivním hořením, kdy bylo úkolem za pomocí vodního širokého kuželu zachytit toto hoření a požár následně zlikvidovat. Dalším úkolem byl požár schodiště, které se dalo relativně jednoduše zlikvidovat, a následoval úkol likvidace požáru v obývacím pokoji. Došlo tedy k přesunu k vnitřním dveřím a obdobným postupem se vstupovalo dovnitř, tentokrát ale tréninková místnost byla v rozvinuté fázi hoření a během zásahu byl simulován i jev nazývaný „Rollover“ což je náhlé vzplanutí hořlavých plynů pod stropem a následné prudké hoření. I tento jev se musel zachytit a zlikvidovat, stejně jako požár pokoje. Během tohoto úkolu, instruktor znovu spustil požár buď schodiště, nebo kuchyně, a poněvadž se jednalo o jedinou únikovou cestu, musel se zásah v pokoji přerušit a musela se uchránit bojem úniková cesta a poté se mohlo vrátit k požáru pokoje. Těchto scénářů nám vytvořili instruktoři několik druhů a nikdo netušil, co nastane. Samotná činnost kontejneru byla řízena instruktorem pomocí ovladače, který řídil plynové hořáky (palivo Propan) a protože plyn hořel bez vzniku kouře, přidával umělý kouř v různých místech, aby situace byla reálná. Teplota u stropu mohla dosáhnout až 600°C a u podlahy po které jsme se pohybovali až 250°C. Celý zásah probíhal za vysokých teplot, malé či minimální viditelnosti díky kouři a samozřejmě prostor se plnil i horkou párou z hasební vody. Nutno také zmínit, že po celou dobu byl s námi instruktor, kontejner měl velín, ze kterého nás kontroloval operátor a kontejner byl vybaven i bezpečnostními prvky, které při aktivaci ihned odstavili hořáky, zapnuly odvětrávání a rozsvítily světla. Tyto prvky zajistily bezpečnost a v případě nebezpečné situace, či v případě nehody, mohl být hasič v bezpečném prostoru za několik málo okamžiků. Naštěstí vše proběhlo v pořádku a ničeho podobného nebylo potřeba. Na závěr výcviku bylo individuální vyhodnoceni a s instruktorem konzultováno, jak správně reálu postupovat a jak organizovat následný výcvik.

Závěrem lze konstatovat, že výcvik byl velkým přínosem a úžasnou zkušeností bez riskování. Hasiči získali nové zkušenosti, ověřili si své schopnosti, odhalili své chyby a tímto se mohou připravit na skutečné obdobné situace. Velmi zajímavé bylo i hodnocení, kdy hasiči sami věděli, které chyby udělali a uvědomovali si je a díky tomu je pak mohou v následném výcviku odstranit.

Chtěli bychom poděkovat všem účastníkům, a všem co se na této akci podíleli, jak instruktorům, tak i ostatním členům týmu Drager, tak i HZS který poskytl prostory a zázemí.

Pokud se vše podaří, společnost Drager by mohla přivést Fire Dragon pro potřeby i českých dobrovolných hasičů v příštím roce. Ve spolupráci budeme pokračovat i dalšími workshopy a kurzy např.: „Termokamery při činnostech JPO“ a „Údržba a servis IDP“ (Drager). S dalšími společnostmi plánujeme, podobně jako letos, speciální kurzy „Modré majáky pro JPO“ (s-drive), „Vyprošťování u dopravních nehod“ (WEBER Rescue) a to není ještě vše na co se můžete těšit.


30.6.2018 „Speciální kurz Modré majáky pro JPO“ 2

Dne 30. 6. proběhl na výcvikovém polygonu S-drive v Hradci Králové druhý běh kurzu „Modré majáky“ pro strojníky JSDH pořádaný ve spolupráci Asociace velitelů JSDH a výcvikového centra S-drive. Na strojníky čekala nejprve hodinová přednáška se základní legislativou související s jízdou s vozidly s právem přednostní jízdy, zejména však zaměřená na dopravní nehody vozidel hasičů, kterou lektoroval Hynek Obroučka. V další teoretické části instruktoři S-drive rozebrali základní teorii ovládání vozidel v krizových situacích. Poté se strojníci rozdělili do dvou skupin a střídali se za volantem svých vozidel na několika stanovištích simulujících krizové situace, se kterými se mohou za volantem setkat – například krizové brždění, vyhýbací manévry, průjezd zatáčkou se zvládnutím smyku, vyzkoušeli si i rázovou desku vyvolávající neočekávaný smyk. Kurzu se zůčastnily tyto jednotky – JSDH Vamberk, Vestec, Svitavy, Ondřejov a Ústí nad Orlicí.

Foto zde


14.4.2018 „Práce s termokamerou při činnostech JPO“ – Písek

Dne 14. 4. 2018 se v Písku pořádal již pátý workshop AV JSDH tentokráte zaměřený na použití termokamer při zásahové činnosti JPO. Jako vždy byl workshop rozdělen do dvou částí, teoretické a praktické. Účastnily se ho jednotky JSDH Písek, JSDH Protivín, JSDH Čestice a kolegové z HZSp Čepro, a dále pak pořadatelé ze společnosti Dräger Safety a Asociace velitelů JSDH.

V první teoretické části workshopu, která se odehrávala v zasedací místnosti JSDH Písek, byli účastníci seznámeni s druhy a specifiky termokamer a způsobem jejich použití. Následně proběhla instruktáž ohledně vstupování do hořících objektů a pohybu v zakouřeném prostoru. Na závěr této části proběhla diskuze a předávání zkušeností z činnosti jednotlivých účastníků. Během této části nás přišel pozdravit i zástupce města Písek a popřát zdárný průběh workshopu.

Praktická část začala v místní hasičské zbrojnici, kde proběhlo seznámení s principy fungování termokamer a dále si pak bylo možno vyzkoušet různé mody zobrazování a naučit se používání termokamer. K výcviku a ukázkám byla použita i hořící vana.
Poté jsme se přesunuli do areálu bývalé místní kasárny, kde byl pro potřeby výcviku zapůjčen objekt určený k demolici, a kde bylo možno vytvořit specifika podobná skutečné události.
Jednalo se o jedno podlaží s centrální chodbou, kde po obou stranách byly kanceláře. Do nich byly umístěny palety, které byly následně zapáleny a na konci chodby umístěn zakuřovač. Během chvilky v prostoru začala stoupat teplota a zakuřovač docílil nulové viditelnost, kdy neutrální rovina neexistovala. Jednotky do objektu vstupovaly s jedním zavodněním „C“ proudem a měly provést průzkum objektu, jako při skutečné události a právě k této činnosti jim byla zapůjčena termokamera Dräger. Ovšem vše nebylo tak jednoduché, jak se zprvu zdálo. V tomto prostoru byly rozmístěné různé překážky a další předměty, které měly být nalezeny, ale jednotky o nich nevěděly. Jednalo se o PB láhev a kanystry s kapalinou. Během průzkumu se jeden z instruktorů vydal do již prohledané místnosti, když jednotka byla prakticky u konce chodby, a spustil poplach „Man-Down“ a vyčkávalo se na reakci jednotky a způsobu řešení situace. Celý postup jednotky byl instruktory kontrolován za použití další termokamery.

Celá akce probíhala velmi reálně, vysoká teplota, skutečný oheň a nulová viditelnost a za těchto okolností, se jednotky úkolů zhostily nad míru úspěšně a díky termokameře, které mohly použít, velmi rychle provedly průzkum a našly veškeré věci. Zároveň také pohotově hasiči reagovali na volání o pomoc, kdy přerušili „záchranné“ práce a ihned se vydali „kolegu“ hledat a opět díky termokameře, toto trvalo velmi krátce. Jednotky si mohly vyzkoušet různé postupy zásahu a různou taktiku.

Závěrem lze říci, že všichni účastníci splnili veškeré úkoly a vyřešili veškeré situace na výbornou. Dále si vyzkoušeli nové postupy a termokamery, které velmi zefektivnily celkový zásah a zkrátili dobu průzkumu a i pobytu členů jednotek v nebezpečném a zakouřeném prostoru. Na konec proběhlo vyhodnocení, účastníci se podělili o zážitky a zkušenosti.

Rádi bychom poděkovali jménem Asociace velitelů JSDH za realizaci tohoto workshopu společnosti Dräger Safety, která zapůjčila týlové zabezpečení, termokamery a instruktora, jednotce JSDH Písek, která zajistila prostory jak pro teoretickou, tak i praktickou část a zároveň všem účastníkům.
Na základě ohlasů věříme, že tato akce nebyla rozhodně poslední.
Foto zde


31.3.2018 „Speciální kurz Modré majáky pro JPO“

Modré majáky pro JPO

Tak zněl oficiální název čtvrtého workshopu, který připravila Asociace velitelů JSDH ve spolupráci se společností S-Drive na poslední březnovou sobotu (31. 3. 2018). Výcvik se odehrával v uzavřeném dopravním výcvikovém centru na polygonu společnosti S-Drive na letišti v Hradci Králové.

Po příjezdu a prezenci byli účastníci seznámeni s vlastním polygonem, jeho historií a také lektory. Polygon v Hradci je nejnovější a nejmodernější zařízení svého druhu v České republice, má za sebou cca rok provozu a bylo postaveno ze soukromých finančních prostředků. Polygon splňuje veškeré podmínky moderního, dopravně-bezpečnostního vzdělávacího zařízení a proto jej využívají především záchranné služby krajů, soukromé obchodní a dopravní společnosti na zdokonalení svých řidičů a lze si zde pomocí školení provést i odečet trestných bodů, o co je dnes velký zájem. Na polygon se za jeho krátkou historii naučili jezdit také výrobci a dovozci motorových vozidel, včetně autobusů, kteří zde testují své stroje, či úpravy mobilní techniky. Workshop Modré majáky pro JPO byl v podstatě prvním projektem polygonu, ve kterém jsme si mohli vyzkoušet a ověřit systém školení, který by byl pro ideální nejen pro potřeby členů JPO, a to nejen pro potřeby řidičů JSDH. Podle současné legislativy tito řidiči musejí splnit pouze věkovou podmínku 21 let, což je dle našeho názoru pro řidiče využívající právo přednosti v jízdě s mnohatunovým speciálem nedostatečné.

Samotný workshop byl rozdělen do dvou částí, na teoretickou a praktickou část. Teoretická část měla dvě části. V první odborné, kterou lektoroval Hynek Obroučka, jsme se zaměřili na hasičská specifika, tedy základy strojní služby, jízdu s plným a prázdným vozidlem, chování hasičských vozidel na silnici a hlavní část tvořil rozbor dopravních nehod hasičské techniky dle jejich příčin. Druhá část byla obecná, přednášeli jí společně lektoři polygonu a byly v ní zdůrazňovány především platné předpisy a legislativa, zásady bezpečné jízdy a ovlivnění jízdy technickým stavem vozidel. Vzhledem k tomu, že polygon školí řidiče záchranných a převozních služeb, byly také promítány a rozebírány dopravní nehody sanitních vozidel užívajících rovněž právo přednosti v jízdě.

Po krátké přestávce byli hasiči na praktickou část rozděleni do dvoučlenných posádek – pro osobní a nákladní vozidla. Zatímco řidiči osobních vozidel nacvičovali průjezd zatáčkou s kluzným i asfaltovým povrchem – smyk přední a zadní nápravy, hasičská vozidla začala se slalomem a následně se věnovala na rovné ploše nácviku krizového brzdění a vyhýbacích manévrů na kluzkém povrchu, případně na kombinaci různě kluzkých povrchů – krizové brždění. Osobní vozidla si následně vyzkoušela modul s technickým zařízením k vyvolání smyku zadní nápravy vozidla a navazující kluznou plochou, zatímco následní vozidla se přesunula do cvičné zatáčky. Na závěr sedmi hodinového intenzivního školení bylo v učebně provedeno vyhodnocení výcviku a všem řidičům bylo předáno potvrzení o absolvování workshopu, které lze zařadit do pravidelné odborné přípravy členů JSDH.

Do prvního kurzu byly, z důvodu omezené kapacity, přednostně vybráni členové jednotek sdružených v AV JSDH, v dalších kurzech budou mít v případě naplnění kurzu vždy přednost. Podmínkou účasti je členství v JSDH, dobrý fyzický i zdravotní stav, za který (platné lékařské prohlídky) zodpovídá vysílající organizace (obec). Do budoucna se budeme snažit vyřešit i otázku pojištění vozidel během výcviku, která zatím není v ČR pro tento případ ošetřena.

Historicky prvního výcviku se zúčastnilo 18 hasičů z JSDH Horní Maršov, JSDH Písek, JSDH  Mnichovo Hradiště, JSDH Varnsdorf a JSDH Rudná. Za vzornou přípravu celé akce je zapotřebí poděkovat Tadeáši Hlinkovi z rady AV JSDH, který celou akci koordinoval. Poděkování patří i fotografu Michalu Šafusovi (Požáry.cz), který výcvik nejen fotil, ale nakonec se ho i aktivně zúčastnil.

V závěru bych chtěl všechny zájemce pozvat na další workshopy pořádané naší Asociací velitelů JSDH. Ten následující se koná v Písku 14. dubna 2018 a věnuje se Práci s termokamerou při činnostech JPO.

Chcete se i vy účastnit těchto zajímavých kurzů? Není nic jednoduššího, než vstoupit do Asociace velitelů Jednotek Sborů dobrovolných hasičů.

Foto zde


18.3.2018 Workshop „Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel v praxi“

V pátek 16. a v sobotu 17. března 2018 proběhl v pořadí již třetí workshop pořádaný AV JSDH (Asociací velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů), tentokrát na téma „Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel v praxi“. Na tomto workshopu se velkou měrou podílela i společnost Luing Pyrex Group, která zastupuje v ČR výrobce hydraulických vyprošťovacích zařízení WEBER a Rescue Profi Academy. Personálně kurz byl veden instruktory z Polska a Rakouska firmy WEBER a dále pak instruktory Rescue Profi Academy. Akce se konala v Budislavi, kde místní JSDH zajistila prostory, ubytování a zázemí.

Workshop byl rozdělen do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části, která probíhala v pátek, byla rozebrána témata z oblasti taktiky zásahu u dopravních nehod, jednalo se zejména o zabezpečování místa události, stabilizace vozidel a také neodkladná předlékařská pomoc. Došlo také na představení různých druhů a typů vyprošťovacích zařízení, jejich specifika nasazení, výhody a nevýhody a taktiku jejich použití. Na závěr v neformální části pak probíhala diskuze, na témata nejen z oblasti VZOHV, ale i celkově o potřebách dobrovolných jednotek a také o spolupráci mezi HZS a JSDH a vzájemné předávání zkušeností, postřehů a rad.

Druhý den začal již brzy z rána, a pro jednotky byly připraveny celkem tři stanoviště, tři základní nejčastější specifické situace: osobní vozidlo stojící na všech kolech po předchozí nehodě, kdy vozidlo mělo deformovanou střechu, osobní vozidlo na boku po předchozí nehodě kdy došlo pádu vozidla na střechu a následně na bok a posledním místem byla osoba pod vozidlem, které byl v tomto případě traktorbagr. Instruktoři provedli celým postupem a doporučovali postup, zároveň si ale bylo možno vyzkoušet i nestandardní postupy. Během workshopu bylo používáno vyprošťovací zařízení WEBER, a to jak akumulátorové, tak klasické hadicové. Dalšími prostředky, které si byly možno vyzkoušet, byly např. vzduchové zvedací vaky, hevery, ruční pily, elektrické akumulátorové pily, rozpínací tyče, nůžky různých typů, rozpínáky atd.

Celkově druhá část byla tím hlavním předmětem workshopu a během této části se vedla živá diskuze nad postupy a navázalo se i na předávání rad a zkušenosti ze strany instruktorů. Celkově se akce posunula od workshopu až k menší konferenci. Doufáme, že v budoucnu přibude podobných akcí, kde si bude možno předávat navzájem informace, prohlubovat spolupráci mezi HZS a JSDH, získávat informace a podílet se na vývoji prostředků JPO s výrobci.

Na závěr bychom za AV JSDH chtěli poděkovat organizátorům, kteří umožnili zdárný průběh akce a to společnosti Luing Pyrex Group, WEBER Rescue Systém, Rescue Profi Academy, instruktorům a JSDH Budislav. Poděkování patří také zúčastněním jednotkám, za aktivní přístup a za zapojení se do diskuzí.

Foto zde


21.10.2017 Workshop  –  „Práce s termokamerou při činnostech JPO“ – Budislav

Dne 21.10.2017 proběhl druhý workshop pořádaný ve spolupráci AV JSDH a Dräger Safety, s.r.o. na stejné téma, jako před 14 dny v Horním Maršově, „Práce s termokamerou při činnostech JPO.“ Speciálního výcviku se účastnili tyto jednotky: JSDH Budislav, JSDH Horní Maršov, JSDH Žlebské Chvalovice, JSDH Lipovec, JSDH Herálec, JSDH Luže, JSDH Holice, JSDH Dolní Újezd

Workshop byl tentokrát umístěn do objektu Domu bratří Čapků v Budislavi , kde se o příjemné prostředí a vhodné zázemí postarala místní jednotka. Workshop byl rozdělen do dvou částí, a začínalo se prvně teoretickou přípravou, kdy byly probrány jednotlivé druhy kamer, jejich technologie a to zejména ve vztahu k specifickým výhodám při používání. Proběhla první „suchá“ ukázka a seznámení s ovládáním a postupy užití. Nebyla vynechána ani bezpečnost na požářišti a pravidla pro pohyb v zakouřeném prostoru v DT.

Druhá část, která následovala po obědě, byla již praktická a bylo využito dřevěné stavby, která byla proměněna v tréninkový polygon. Uvnitř objektu byly připraveny „nástrahy“ se kterými se můžeme v reálu potkat zejména ve sklepních prostorech a celý prostor pro autentičnost byl vytopen naftovým topidlem a zakouřen parafinovým kouřem z vyvíječe. Viditelnost byla prakticky nulová a všichni si mohli prvně vyzkoušet průzkum a vyhledání (1xosoba, 1xkanystr, 1xPB láhev), poté jim byla zapůjčena termokamera a v praxi si vyzkoušeli její použití a výhody při vyhledávání osob a předmětů.

Na závěr byla provedena ukázka vývinu teplot hoření oleje ve vztahu k času hoření. Poté již následovalo závěrečné zhodnocení a volná diskuze nad celou problematikou a předávání zkušeností mezi kolegy. Rádi bychom poděkovali zejména všem účastníkům a zejména pořadatelům tj. JSDH Budislav, JSDH Horní Maršov a společnosti Dräger Safety, s.r.o.


7.10.2017 Workshop  –  „Práce s termokamerou při činnostech JPO“ – Horní Maršov

První říjnovou sobotu se pod taktovkou hasičů z Horního Maršova uskutečnil workshop pořádaný Asociací velitelů JSDH a firmy Draeger nazvaný “Práce s termokamerou při činnostech JPO”. Akce se zúčastnilo 8 jednotek, především členů Asociace. Hlavní náplní workshopu bylo podrobné seznámení s tím, co vlastně termokamera umí a k čemu ve skutečnosti slouží, jelikož v našich končinách se dosud jedná o ne úplně pochopené zařízení. Po teoretické části, kde proběhlo seznámení s taktikou při průzkumu a při vyhledávání osob, a představení termokamer firmy Draeger, následovala praktická ukázka, kdy si účastníci mohli v zakouřených sklepních prostorech vyzkoušet termokamery prakticky a především zjistit, jak moc užitečná je právě při prvotním průzkumu. Na závěr akce pak proběhla ukázka při zapálení oleje a nárůstu teplot.